Změna úředních hodin sekretariátu školy od 14. 10. 2020