Aktuality ze školy

 •  

  Letní kempy 2021

  Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat o možnosti přihlásit své dítě na letní kemp.

  Ostravská sportovní akademie pořádá letní kempy ve spolupráci se základními školami, vzdělávacími agenturami a sportovními oddíly. Výzva je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

  Letní kempy 2021 budou probíhat na jednotlivých místech formou týdenních kempů od pondělí do pátku. (standardně od 8.00–16.00) Děti budou mít zajištěnu stravu formou: svačina – oběd – svačina + pitný režim. …


 •  

  Bezpečnost dětí o letních prázdninách

  V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Proto zde přinášíme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad dětmi.

  Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas

  • Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo pohybovat a kam jít nesmí.
  • Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
  • Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
  • Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na návštěvu.
  • Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.
  • Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do…

 •  

  PODPORA III – Finanční gramotnost – rodinný rozpočet, nakupování

  V rámci školního projektu „Podpora III – podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení“ proběhl 18. 6. 2021 ve druhé třídě den plný nakupování a počítání s penězi.

  Žáci druhé třídy se ve čtyřhodinovém bloku dozvěděli spoustu zajímavostí z oblasti financí. Na začátku projektového dne se odborník z praxe žákům představil a společně s paní učitelkou seznámil žáky s plánovaným průběhem projektového dne a jeho cílem. V úvodu žáci zhlédli video, ve kterém jim bylo jednoduchou formou vysvětleno, jak peníze vznikly. Při brainstormingu žáci navrhovali, kde a jak mohou peníze získat. Pak zhlédli další video na toto téma a porovnávali své nápady se skutečností. Při rozhovoru s odborníkem přemýšleli, co vše musí rodiče platit, kdo se stará o rodinný rozpočet,…


 •  

  Souboj čtenářů 2021

  Koronavirus nás omezil v mnoha činnostech, ale čtenářství to rozhodně nebylo. A tak i letos jsme se přihlásili do celostátní čtenářské soutěže Souboj čtenářů v rámci projektu „Rosteme s knihou“.

  Žáci 6. B si rozdělili pětici knižních titulů a po jejich přečtení se v květnu zapojili do online kola. Museli prokázat svůj čtenářský postřeh a znalost té své knihy do nejmenších podrobností. Byli sice ochuzeni o vzájemné sdílení a postřehy při čtení, nezískali žádná přední umístění, ale důležité je, že četli, zúčastnili se a zkusili své čtenářství zase o kousek zdokonalit.

  Finančně letošní ročník opět podpořil Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13.

   

  Mgr. Radmila Trojková, správce školní knihovny


 •  

  Podpora III – Orientace v profesích

  V rámci školního projektu „Podpora III – Orientace v profesích“ navštívili žáci 8. ročníku pekárnu štramberských uší U Káči přímo ve Štramberku.

  Žáci si prohlédli provozovnu, dověděli se o historii tohoto regionálního cukrářského výrobku a také zajímavosti o jeho pečení. Denně například v pekárně upečou 10  – 15 tisíc kusů, na které spotřebují mimo jiné až 12 kg cukru a 100 vajec.

  Po zhlédnutí provozovny si každý žák mohl z připraveného těsta vytvarovat své vlastní „štramberské ucho“.

   

  Mgr. Vladimíra Salvová


 •  

  Informace k provozu školy od 31. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021

  Změny v provozu školy související s novými informacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 31. KVĚTNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno:

  -        Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  a)      Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí…


 •  

  Přáníčko letí ke Dni dětí!

  Všem dětem přejeme k jejich svátku hodně radosti, kamarádů, skvělých zážitků, úsměvů a dobrodružství.

  Ať jste šťastné a společně prožijeme mnoho krásných dní!

   

  Srdečně přejí zaměstnanci školy.


 •  

  Organizace výuky od 24. 5. 2021

  Od pondělí 24. 5. 2021 dochází k úpravám organizace výuky dle novelizace mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  s účinností od 24. 5. 2021 dojde k novelizaci mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Na základě této novelizace dojde od příštího pondělí k následujícím úpravám provozu školy:

  -        je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,

  -        homogenita tříd a skupin není povinná,

  -        nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob…


 •  

  Dobrý den, majore Gagarine!

  Píseň Pocta astronautovi nebo dle jejího verše též známá jako „Dobrý den, majore Gagarine“ je česká dixilendová píseň, která vznikla 12. dubna 1961, tedy tentýž den, kdy došlo k letu prvního člověka do vesmíru a dvě hodiny poté byla vysílána v Československém rozhlase z ostravského rozhlasového studia.

   

  V hodinách ruského jazyka se naši žáci aktivně zapojili do dvou mezinárodních soutěží k 60. výročí letu majora Jurije Alexejeviče Gagarina do vesmíru. Podrobně se seznámili s životopisem kosmonauta a jeho úspěchy. O tom, jak se mu podařilo stát se sovětským hrdinou, jak probíhal výcvik a proč zrovna ON byl vybrán do tak důležité mise, kdy ke svému kosmickému letu odstartoval v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur, obletěl Zemi a po 106 až 108 minutách přistál.

  Zjistili jsme, kde máme v Ostravě trolejbusovou zastávku a náměstí, jež nese jeho…


 •  

  Úspěch v zeměpisné olympiádě

  Gratulujeme Kubovi Grygarovi z 6. A ke skvělému 3. místu v okresním kole zeměpisné olympiády.

  Jakub Grygar z 6. A se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil na krásném 3. místě. Zúčastnil se tak 17. 3. 2021 dalšího kola krajského, kde konkurence byla již velká a umístil se na 15. místě. Každopádně skvělý výsledek, gratulujeme!

   

  Mgr. Aneta Bilková

  učitelka zeměpisu a přírodopisu