Aktuality ze školy

 •  

  Tvůrčí dílny

  Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se třída 1.B zúčastnila tvůrčích dílniček v Salesiánském domě dětí a mládeže v Ostravě-Zábřehu v rámci akce „Velikonoční řemesla pro školy“.

   

  Každý žák si postupně prošel čtyřmi stanovišti, na každém si vytvořil výrobek s velikonoční tématikou. Děti si domů odnesly závěs z tulipánů, mechové srdce, košíček a kapsář. 

  <span style="line-height: 107%;…


 •  

  Plavu, plaveš, plaveme ...

  Tak jako každý rok, tak i letos, žáčci našich 2. a 3. tříd navštěvují Plaveckou školu na ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.

   

  Každý pátek jezdíme společně plavat a pod vedením zkušených lektorů sbíráme šupinky dovedností plaveckého umění. První už máme za sebou. Splýváme, dýcháme do vody a řídíme se heslem: „Vodu tu má každý rád, voda je náš kamarád!“

  Pojďte nahlédnout, jak už nám to ve vodě jde.

   

   

  zpracovala Mgr. Veronika Náhlovská, tř. učitelka 2. B


 •  

  Modrý den

  Také naše škola se 2. dubna připojila ke Světovému dni porozumění autismu. Především jde v tomto dni o zdůraznění, že je potřeba zkvalitňovat životy lidí s tímto postižením.

   

  Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života člověka a navenek se projevuje jeho nestandardním chováním. Vývoj je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi, vnímání a představivosti.

  Projevy jsou velmi různorodé,…


 •  

  Aprílový den naruby s páťáky

  Dne 1. 4. 2019 se uskutečnil v naší škole již každoroční den naruby, který bývá spojen se dnem 1. dubna, tedy aprílem.

   

  Žáci 5. tříd si zkusili, jaké to je učit žáky z 9. třídy. 

  Připravili křížovku s tajenkou (vlastenec) z vlastivědy a poté následovaly otázky z oblasti přírodovědy – tropy, vesmír apod. Druhá paní učitelka měla připravenou doplňovačku z českého jazyka na y/i, a pak následovala matematika, kdy jsme se dozvěděli…


 •  

  Aprílový den naruby v jedničce

  V pondělí 1. dubna si několik žáků z 9. třídy vyzkoušelo, jestli zvládnou odučit hodinu v první třídě.

   

  Pečlivě se na vyučování nachystali a svou přípravu předem konzultovali. Kladný výsledek jejich snažení dokládají názory dětí z 1. A.

  Viktora, Lili a Elišku nejvíce zaujal fotbal s písmenky. …


 •  

  Noc s Andersenem

  Jít dobrovolně v pátek v pět odpoledne do školy? Žáci 2. A, 4. a 9. třídy naší školy se do ní vrátili rádi. Čekala je totiž Noc s Andersenem, čas spojený se čtením, povídáním a kouzlem nočního spaní ve škole.

   

  Z pátku 29. března na sobotu 30. března 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství, jejíž 19. ročník byl věnován 70. výroční nakladatelství Albatros. 

  <span style="color: #000000…


 •  

  Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří dne 28. 3. 2019 přilákal desítky zájemců, kteří si nenechali ujít možnost nahlédnout do prostor naší školy, které jsou pro většinu roku veřejnosti nepřístupné.

   

  Vedle rodičů a prarodičů s předškoláčky, prošli otevřenými dveřmi bývalí žáci, pamětníci i návštěvníci z řad veřejnosti.

  Každého příchozího se hned u vstupních dveří ujaly krásné hostesky, žákyně naší školy.

  V odpoledních hodinách na všechny přítomné čekala pohádka „O veliké řepě“, zdařilé divadelní představení žáků 6. a 8. ročníků. Přícho­zí pak měli možnost projít napříč školou, nahlédnout do běžné výuky, zúčastnit se sportovního vyžití v tělocvičně a seznámit se s maskotem školy, panem Kosmanem.

  Sladkou tečkou nakonec byla porce cukrové vaty s příslibem, že…


 •  

  Předškoláček vyráběl velikonoční zvířátka

  Ve středu 27. března 2019 proběhlo poslední setkání dětí a učitelů z naší školy před zápisem do první třídy.

   

  V rámci projektu „Předškoláček přišly děti, které rády něco vyrábějí, tvoří a malují. Mohly si vybrat, zda si z vlny „umotají“ své kuřátko nebo zajíčka. Kromě rodičů a prarodičů jim ochotně pomáhaly i žákyně Klárka ze 6. A a Lenka z 5. A. Domů odešli malí školáci nejen s velikonočním výrobkem, ale…


 •  

  Matematický klokan 2019

  Jako každoročně jsme se zúčastnili matematické soutěže Klokan. Za druhý stupeň soutěžilo 42 žáků a za první stupeň 73 žáků.

   

  Blahopřejeme vítězům i všem zúčastněným!

   

  kategorie Kadet (8. a 9. třída)

  pořadí

  příjmení

  body

  třída

  1.

  Klein

  89

  9.

  2.

  Fucimanová

  79

  9.

  3.

  Lefnerová

  70

  9.


 •  

  Hravé dopoledne v Domově pro seniory Čujkovova

  Dne 22. 3. 2019 navštívila 4. třída DPS Čujkovova v Ostravě-Zábřehu. Cílem návštěvy bylo zpříjemnit a zpestřit jinak všední dopoledne klientům zařízení.

  Páteční výuku měli žáci 4. třídy jinou, než obvykle. Místo sezení v lavici vyrazili do DPS Čujkovova, kde měli na programu hraní společenských her s klienty zařízení.

  Žáci byli rozděleni do 5 pater po menších skupinkách. Na každém patře už na ně čekali senioři ve společenských sálech, připraveni poměřit své síly ve společenských hrách. Na více patrech se hrálo například „Bingo“, ale nechybělo ani „Člověče, nezlob se“. Děti měly připraveny i své hry, které si zahrály spolu s klienty domova.

  Obě věkové skupiny si dopoledne příjemně užily a navzájem se obohatily.

   

  <p…