Aktuality ze školy

 •  

  Veřejný ochránce práv pro děti i mladé dospělé

  Máš problém s nějakým úřadem? Zacházejí s tebou jinak než s ostatními dětmi? Máš problémy v dětském domově? Pokud si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděl(a) ano, pak třeba právě pro tebe je určen „Ombudsman dětem“ zastoupený Stanislavem Křečkem a Monikou Šimůnkovou.

  Vážení rodiče, milí žáci,

  rádi bychom Vás informovali o možnosti působení veřejného ochránce práv. Veškeré informace o jeho činnosti naleznete v přiloženém letáčku. Zároveň bychom Vás chtěli nasměrovat na Youtube kanál Ombudsmana dětem, kde naleznete sérii videí týkající se působnosti veřejného ochránce práv, shrnutí způsobů, jak se na veřejného ochránce práv obrátit a jak je a bude nakládáno s příchozími podněty. Průvodkyní je dvanáctiletá Anička, která se do zpracování videa pustila v souvislosti s plněním domácího úkolu do školy. 

  <a title="Kdo je to OMBUDSMAN? " href=…


 •  

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

  Provoz škol v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud, a to až do 14. 2. 2021.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
  - v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
  - provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz. Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE a v příloze této…


 •  

  Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021

  Veletrh je konaný pod záštitou náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho.

  V návaznosti na dlouholetou tradici výstav a veletrhů středních škol realizovaných vždy v několika městech Moravskoslezského kraje si Vás dovolujeme informovat o konání ONLINE Veletrhu středních škol působících na území Moravskoslezského kraje. Letošní podzimní prezenční veletrhy škol byly z důvodu koronavirové pandemie zrušeny, proto přicházíme s online variantou vzdělávací nabídky a aktivit středních škol v našem kraji žákům a uchazečům, kteří se budou ucházet o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022.

  Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský pakt…


 •  

  Ruština na naší škole jede!

  Naši žáci ze 7., 8. a 9. tříd se ve výuce ruského jazyka zapojili hned do několika soutěží, které uspořádalo občanské sdružení Ostravský ruský dům a Ruské centrum nauky a kultury v Praze.

   

  Někteří žáci si vybrali soutěž s názvem Mladý překladatel, kde měli za úkol překládat kousek moderní ruské pohádky do češtiny. V této celostátní ruské soutěži získal žák 8.B třídy Ondřej Chlopčík 4. místo a žák ze třídy 9.A, Artur Mutina, se umístil na krásném 3. místě.


  Žáci s výtvarným talentem se taktéž zapojili, a to do ruské soutěže s názvem Rusko očima cizince.  Zadáním bylo napsat úvahu v ruském jazyce na téma: „Proč se učím ruštinu?“

  Dívky z…


 •  

  Zrušení třídních schůzek dne 14. 1. 2021

  Z důvodu trvajícího stavu epidemiologické situace se třídní schůzky dne 14. 1. 2021 ruší.

  Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy

   

   


 •  

  Prodloužení nouzového stavu a distanční výuka

  Usnesením Vlády České republiky č. 12 ze dne 7. 1. 2021 byl prodloužen nouzový stav do 22. 1. 2021. Proto i nadále zůstávají v planosti všechna opatření, která se vážou na vzdělávání.

  Prodloužení nouzového stavu a distanční výuka

   

  Na základě výše uvedeného, a to ode dne 11. 1. 2021:

  a)    Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků.

  b)    Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků musí probíhat v neměnných třídách žáků, stejně tak v oddělení školní družiny.

  c)    Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, budou mít nasazenu ochrannou roušku po celou dobu přítomnosti na základní vzdělávání. Výjimkou je svačina a oběd, kdy tuto si mohou na nezbytně nutnou dobu…


 •  

  Pokyny pro vycházející žáky a jejich rodiče

  Zákonný zástupce či žák si mohou vyzvednout Zápisový lístek na SŠ oproti podpisu. Ve dnech, a to v pondělí 11. 1. 2021 od 10:00 – 13:30 hodin a ve středu 13. 1. 2021 od 8:00 – 13:30 hodin.

   

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy


 •  

  Přerušení provozu MŠ

  V době od 4.1.2021 do 14. 1. 2021 bude přerušen provoz naší MŠ.

  Dne 7. 1. 2021 bylo se zpětnou platností rozhodnuto, a to na základě stanoviska KHS Ostrava, o přerušení provozu MŠ Lumumby 14. Stanovisko o přerušení provozu vydal starosta Městského obvodu Ostrava-Jih, pan Bc. Martin Bednář, na období od 4. 1. 2021 do 14. 1. 2021.

  Přerušení provozu je nezbytným krokem k zabránění šíření onemocnění Covid-19.

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy

   

   


 •  

  Vstup do budovy školy od 4. 1. 2021 - Hlavní vchod a výuka

  Přístup do budovy školy je od 4. 1. 2021 obnoven hlavním vchodem. Stále však probíhá rekonstrukce parčíku před budovou školy, a přestože je již chodník zcela funkční, i tak Vás žádáme o zvýšenou opatrnost.

   

  V tomto období probíhá povinná distanční výuka žáků dle rozvrhu. 

  V případě nesnází, se prosím, obracejte přednostně na své třídní učitele, kteří je budou řešit dle svých možností.

  Pro žáky bez technického zázemí jsou připraveny domácí úkoly a probírané učivo v tištěné podobě na vrátnici naší školy, s možností vyzvednutí v úředních hodinách přizpůsobených pandemické situaci:

  Pondělí : 8:00 – 11:00 hod., 13:30 – 15:30 hod.

  Středa:  8:00 – 11:00 hod., 13:30 – 15:30 hod.

   

  Děkujeme Vám za…


 •  

  Oznámení - Prodloužení vánočních prázdnin

  Žáci půjdou do školy naposledy 18. prosince, místo původní organizace školního roku, která stanovila středu 23. 12. 2020. Do školních lavic by se pak žáci měli vrátit v pondělí 4. ledna 2021.

  Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol stanoví jako volné dny. Usnesením Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020, o přijetí krizových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, je pak s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 0:00 hod. do 23. prosince do 23:59 hod. zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

  Návrat do školy je dne 4. 1. 2021, a to k přihlédnutí k aktuální epidemiologické situaci.

  Prosím…