Aktuality ze školy

 •  

  Omezení z důvodu Nouzového stavu

  Vážení rodiče,

  z důvodu Vládou ČR vyhlášeného Nouzového stavu, který omezuje rovněž volný pohyb osob, Vás žádáme, abyste v době uzavření školy respektovali uvedený krizový stav. Žádáme Vás, abyste osobně řešili pouze naléhavé či neodkladné věci týkající se Vašich dětí!

  Vyhrazené úřední hodiny na sekretariátě školy pro vyzvednutí Žádosti o ošetřovné:

  23. 3. 2020          8:00 – 11:00

  dále pak vždy v pondělí, středa, pátek od 8:00 – 11:00 hod. 

  Žádosti o ošetřovné budeme zasílat elektronicky. Obracejte se na: skola@zskosmonautu13.cz

  Vždy je potřeba uvést jméno a příjmení žáka a navštěvovanou­ třídu!

   

  Úhrady v hotovosti nyní nepřijímáme!

  Č. účtu pro platby stravného a školného:

  19 – 9916080267/0100.

  Zadávejte přidělený variabilní symbol, nebo do zprávy pro příjemce uveďte příjmení žáka a třídu.<…


 •  

  Výuka v době mimořádného opatření

  Vážení rodiče, od středy 11. 3. 2020 bude probíhat výuka na naší škole vzdáleným přístupem prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI. Žákům bude zadáváno učivo, které naleznete v sekci „domácí úkoly“. Sledujte, prosím, každý pracovní den program Bakaláři.

   

  V případě potíží s přihlášením do aplikace BAKALÁŘ, naleznete Domácí úkoly na období  11. 3. – 17. 3. 2020 

  vyvěšeny na vchodových dveřích naší školy a webových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“ 

  nebo přímo na tomto odkazu:

              https://www.zskosmonautu13.cz/…i-ukoly.docx

   


 •  

  ZRUŠENÍ OZDRAVNÉHO POBYTU!

  Na základě vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR rozhodl ředitel školy o zrušení plánovaného ozdravného pobytu (školy v přírodě) bez stanovení náhradního termínu, který se měl uskutečnit ve dnech 23. 3. 2020 až 5. 4. 2020.

   

  V Ostravě 13. března 2020

   

  Zrušení ozdravného pobytu – školy v přírodě!

  Vláda ČR na návrh ministra vnitra schválila od 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od uvedeného data od 14 hodin na dobu 30 dnů.

  Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

  V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

  <p…

 •  

  Žádost o ošetřovné

  Vážení zákonní zástupci, žádost o ošetřovné (u dětí do 10 let věku, pro samoživitelky do 16 let věku dítěte) je připravena k vyzvednutí na sekretariátě naší školy v následujících dnech v čase od 8:00 do 13:00 hodin.

   

  Za PR tým školy: 

  Šárka Soviarová

  +420 725 952 079

  e-mail: sarka.soviarova@zskosmonautu13.cz


 •  

  Mimořádné opatření

  Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020 se až do odvolání uzavírají základní a střední školy z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Naše základní škola se uzavírá včetně družiny ode dne 11. 3. 2020 až do odvolání.

  Rovněž se zakazují s účin­ností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. veškeré hromadné akce s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.

  Tato mimořádná opatření nabývají platnosti dnem jejich vydání.

   

   

  Za PR tým školy: 

  Šárka Soviarová

  +420 725 952 079

  e-mail: sarka.soviarova@zskosmonautu13.cz


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ S OPONOU

  Ve středu 4. března 2020 se odhrnula opona divadelní planety a pejsek s kočičkou přivítali naše předškoláky na dalším setkání u nás ve škole.

   

  Předškoláčci se stali diváky malého divadelního představení, ve kterém pejsek s kočičkou uvařili svůj pověstný dort a pak si vyrobili své loutky. V knihovně tak začalo pobíhat několik kočiček a pejsků s pestrobarevnými zástěrkami. Byli připraveni stát se hrdiny nových divadelních příběhů. Dohromady uvařili ještě nápaditější dort, než byl ten původní.

  Pomocníky se jim staly nejen paní učitelky, ale také Terezka, Barča a Zuzka z 6. B a Míša z 9. třídy. Za přípravu kulis moc děkujeme žákům 5. B.


 •  

  Pokyny pro vycházející žáky a jejich rodiče

  Žáci, kteří si ještě nevyzvedli přihlášky na SŠ, si je mohou vyzvednout do pátku 28. 2. 2020 u třídního učitele. Zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce (ten, kdo je podepsán na přihlášce, nezapomene s sebou přinést občanský průkaz) ve dnech: pondělí 2. 3. 2020 od 7:30 – 16:30 hod. a v úterý 3. 3. 2019 od 7:30 – 16:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele školy.


 •  

  Školské poradenské pracoviště a jeho působení na naší škole

  Nebývá pravidlem, že by na základních školách působilo v rámci školského poradenského pracoviště tolik odborníků jako u nás. Proto se na naší škole nesetkáte pouze s výchovným poradcem, ale také školním psychologem, speciálním pedagogem, metodikem prevence a nově také sociálním pedagogem.

  Všichni tito odborníci přispívají ke zlepšování vztahů mezi žáky, mezi učiteli a žáky, komunikují s rodiči a nabízejí i jim svou odbornou pomoc v rozličných oblastech jejich životů. Svou činností jsou nápomocni pedagogům, kteří se díky tomu mohou více soustředit na kvalitní výuku.

  <span style="line-height: 107%; font-family: ‚Lucida Sans Unicode‘…


 •  

  Recitační soutěž na 1. stupni

  Ve čtvrtek 20. února 2020 proběhl v odpoledních hodinách na 1. stupni naší školy další ročník každoroční recitační soutěže, které se zúčastnilo 19 dětí z druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd.

   

  S malými recitátory jsme strávili krásné odpoledne plné veselých, dlouhých i krátkých básniček. Některé si dokonce děti vymyslely a napsaly úplně samy.

  A jak to celé dopadlo?

  <p style="margin: 0cm 0cm…

 •  

  Předškoláčci na PLANETĚ RYTMIKY

  Další zastávkou našich předškoláčků se stala ve středu 19. února 2020 Planeta rytmiky.

   

  Na této planetě se děti měly naučit novou říkanku. Tomu předcházela příprava v podobě povídání o zvířátkách. O tom, kde a jak žijí, a hlavně čím se živí. Pak následovalo naučení textu, doprovod na barevných trubkách a poté rytmický doprovod hrou na vlastní tělo. 

  Děti se rychle naučily text a do toho ještě zvládly v rytmu tleskat, pleskat a poskakovat…