Aktuality ze školy

 •  

  Předškoláček startuje!

  Od 23. září 2020 se v níže uvedených termínech od 16:00 – 16:45 hodin opět hlásí o slovo Předškoláček a jeho báječné putování po 13 planetách.

  Srdečně tímto zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče k příjemným setkáváním do naší školy, kde budete moci sportovat, tvořit, zpívat a objevovat, ale hlavně se můžete seznámit se školou, která bude po prázdninách ta Vaše!

   

  23. 9. PLANETA POHYBU  


 •  

  Změna času otevření budovy školy

  Vážení rodiče, vzhledem ke každodennímu provádění zvýšených hygienických opatření (měření teploty a desinfekce rukou), dochází k posunu času otevření budovy školy v ranních hodinách!

   

  Aby nedocházelo ke shromažďování rodičů a žáků před budovou školy, dojde od 3. 9. 2020 k posunu otevření budovy školy, a to už od 7:30 hodin.

  Lépe tak zajistíme bezpečnost a včasný začátek výuky Vašich dětí.

  Děkujeme Vám za vzájemnou spolupráci a pochopení!

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy


 •  

  Zahájení školního roku 2020/2021

  V úterý 1. září 2020 naše škola opět ožila dětskými hlasy. Tento den je nejvýznamnější tradičně pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa jejich života.

  V první školní den nového školního roku jsme se téměř po šesti měsících opět všichni radostně sešli v naší škole. Nové prvňáčky netrpělivě očekávaly paní učitelky, které se na všechny děti moc těšily. 

  Po zasednutí do lavic a prvním zvonění, všechny žáky, rodiče, pedagogický i nepedagogický personál slavnostně přivítal pan ředitel Mgr. Pavel Olšovský a ve svém projevu popřál všem mnoho úspěchů a zdraví v novém školním roce. Prvňáčkům pak, ať se…


 •  

  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

  Milí rodiče, již zítra nastane den, kdy se Vaši prvňáčci poprvé vydají do školy a prožijí svůj první školní den. Proto, aby vše proběhlo v pořádku, naleznete dále užitečné informace. Rodičům žáků bude umožněn vstup do budovy pouze s vlastní ochrannou rouškou, přičemž nesmí vykazovat příznaky virové infekce.


 •  

  Nařízení k opatření covid-19

  Toto nařízení vychází z nutnosti dočasně upravit praxi vzhledem k zamezení šíření nákazy covid-19.

  Č. j. ZŠ KOSM/219/2020

  Nařízení ředitele školy

  Toto nařízení vychází z nutnosti dočasně upravit praxi vzhledem k opatření a zamezení šíření nákazy covid-19, a to před přijetím příslušných změn zákona zákonodárcem a v návaznosti na doporučení z vydaného manuálu MŠMTPROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“. Současně se jedná o povinnosti, které zaměstnavatel ukládá svým zaměstnancům s cílem zamezit a minimalizovat výskyt nemoci covid-19 ve škole.

  ZÁKLADNÍ…


 •  

  Vyhláška o hodnocení žáků

  Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

  Úplné znění ke dni 27. 4. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

  211/2020 Sb.

  VYHLÁŠKA


  ze dne 27. dubna 2020


  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


  § 1<…


 •  

  Informace k online výuce od 25. 5. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci, z rozhodnutí vedení naší školy přechází výuka žáků 2. stupně od 25. 5. 2020 na online výuku v prostředí Google Classroom. Veškerá zadání i s přílohami budou od 12. týdne k dispozici v tomto systému. Postup, jak se přihlásit do Google Classroom a jak s programem pracovat, naleznete v níže uvedeném odkazu.

   

  Prostředí se zadáním na 12. týden je přístupné od čtvrtku 21. 5. 2020. Prosíme Vás, abyste dle pokynů ve videu co nejdříve provedli aktivaci žákovského účtu a nastudovali způsob práce a odevzdávání vypracovaných zadání zpět vyučujícím.

  Zadání na konkrétní týden má určen termín splnění, pokud termín nedodržíte, nebude možno po termínu úkol odevzdat.

  Prosíme Vás o spolupráci, chápeme, že je to něco nového, ale ve výsledku to zjednoduší a zefektivní výuku na dálku Vám i pedagogům. Odpadne zdlouhavé vkládání příloh do Vašich emailů i jejich zpracování vyučujícími. S…


 •  

  Časový harmonogram příchodu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

  Vážení rodiče, dovolujeme si Vás seznámit a zároveň požádat o dodržování časového harmonogramu příchodu Vašich dětí ke škole, aby nedocházelo ke shromažďování rodičů a žáků před budovou školy. Děkujeme Vám za vzájemnou spolupráci.

                                            

                                                    Časový harmonogram tříd

   

  <b style="mso-bidi…


 •  

  POVINNOSTI ŽÁKŮ PŘI NÁVRATU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020

  Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 oznámeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  Žáci a všichni zaměstnanci školy musí dodržet řadu krizových opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci, jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu.

  Zákonní zástupci žáků vyplní a podepíší formulář „Čestné prohlášení“ o bezinfekčnosti dítěte. Formulář ke stažení naleznete na našich webových stránkách v sekci „Dokumenty  ZŠ“.  V případě, že nemáte doma či v práci možnost dokument stáhnout a následně…


 •  

  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků na šk. rok 2020/2021

  Vážení rodiče, máme radost, že jste si vybrali právě naši školu! Nástup dítěte do školy bývá pro děti i rodiče významným životním krokem. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi. V přiloženém Oznámení naleznete seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání.