Aktuality ze školy

 •  

  Divadlo a my

  V pondělí dne 25. 4. 2022 jsme se s žáky 6. B vydali na inscenaci Divadla loutek „Plasťáci útočí“, dobrodružnou fantasy pohádku s nenásilným ekologickým apelem, která vyzývá lidstvo k boji s všudypřítomnými plasty.

   

  Samotný příběh je natolik jednoduchý, že by se dal odvyprávět za pár minut. Planetu Zemi ovládl Plastik Všemocný se svou armádou, který lidem i celé živé přírodě vzal vodu.

  Planeta, která kdysi bývala modrá, se pomalu přeměňuje, čisté vody ubývá, svět je na pokraji zániku. Zbývá už jen jediná naděje, zachránit poslední vodní krystal.

  A jak to nakonec dopadlo?

  <span style="color: #565656; font-size:…


 •  

  Oznámení o přijetí na základní školu - aktualizované

  Oznámení o výsledku zápisu k povinné školní docházce pro rok 2022/2023

  Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení § 36, § 46, § 165, odstavce 2, písmene e), v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a novelizací, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, níže uvedeným uchazečům:

  <table style="width: 594px; height:…

 •  

  Ukrajinské děti jsou u nás vítány!

  U nás ve škole si moc dobře uvědomujeme, do jak tíživé životní situace se dostali občané Ukrajiny vlivem aktuálního dění a napětí ve světě. I proto bychom chtěli nabídnout možnost studia ukrajinským dětem všech věkových kategorií v rámci základního vzdělání.

   

  V naší škole se vám dostane nejen přátelského a kolegiálního přístupu a zázemí, ale zejména kvalitního vzdělávání. 

  Více informací naleznete v při­loženém letáčku.

   

  Těšíme se na vás.

   

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy


 •  

  Stále přijímáme nové prvňáčky

  Vážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, do 30. dubna 2022 je u nás stále možnost zapsat své dítě ke studiu do 1. ročníku.

  Nabízíme rodinné a přátelské prostředí, odborný pedagogický tým, podpůrnou pomoc školního psychologa, sociálního pedagoga i speciálního pedagoga, moderní výukové pomůcky a metody, anglický jazyk od 1. třídy a mnoho dalšího.

  Neváhejte a přijďte mezi nás.

   

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy

   


 •  

  Videoprezentace Základní školy Kosmonautů 13, Ostrava - Zábřeh

  Vážení rodiče, žáci a zájemci o studium na naší škole. Připravili jsme pro vás videoprezentaci naší školy, ve které představujeme jak prostory školy, tak způsob výuky i školní život a aktivity u nás nad rámec běžného vyučování.

  Jsme moderní škola rodinného typu. Nabízíme bezpečné a přátelské prostředí. Jsme pro úzkou spolupráci s rodinou. Součástí našeho pracovního týmu je psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog. Vstup do školy je bezbariérový. On-line výuku zvládáme s našimi žáky a rodiči díky vzájemné pomoci a spolupráci.

  Pevně věříme, že jsme tou pravou školou, kde s radostí umístíte své děti a kterým se u nás dostane kvalitní a erudované výuky a výchovy. 

  Děkujeme za spolupráci.

  <iframe title=„YouTube video player“ src="https://­www.youtube…


 •  

  Možnost elektronického zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

  Dobrý den, vážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, přinášíme Vám tímto způsobem možnost, jak elektronicky zapsat své dítě ke studiu do 1. ročníku na naší škole ve školním roce 2022/2023.

  Výhodou elektronického vyplnění přihlášky je:

  1) možnost rezervace konkrétního dnu, času i místnosti (do školy tedy dorazíte ve vámi zvoleném termínu a nebudete muset vůbec čekat)

  2) Vaši přihlášku již budeme mít předvyplněnou určitými údaji a ve škole pak pouze vše zkontrolujeme, doplníme další nezbytnosti a vše bude hotovo – velká úspora času

   

  Jak postupovat? (níže v galerii naleznete i obrázkový návod)

  1. Přejděte prosím ve svém webovém prohlížeči (doporučujeme Google Chrome) na…


 •  

  Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

  V letošním roce bude Zápis dětí do 1. tříd probíhat prezenční formou v pondělí 4. 4. 2022 od 9:00–18:00 a v úterý 5. 4. 2022 od 9:00–17:00 hodin v budově naší školy s možností využití vyplnění elektronické přihlášky přímo z Vašeho domova.

  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

   

  S sebou, prosím, vezměte tyto dokumenty: 

  • občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu,
  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče,
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní…

 •  

  Informace k Zápisu do 1. tříd

  Dobrý den, vážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, chtěli bychom vás informovat o letošním Zápisu do prvních tříd, který proběhne u nás ve škole 4. a 5. dubna 2022.

  V pondělí 4. dubna 2022 bude zápis probíhat v čase 9:00 – 18:00 a v úterý 5. dubna 2022 v čase 9:00 – 17:00. 

  Letos připravujeme novinku, a to možnost zapsat své dítě z pohodlí domova předvyplněním elektronického formuláře, což zrychlí celý proces zápisu při vaší následné osobní návštěvě u nás ve škole. Prostřednictvím tohoto formuláře si rovněž budete moci zarezervovat den, hodinu i místnost pro zápis vašeho dítěte, ve škole tedy nebudete muset vůbec čekat – budeme o vás již vědět a budeme vás ve vámi zvoleném termínu očekávat. Pro ty z vás, kteří nebudou mít možnost (nebo to pro…


 •  

  Den otevřených dveří dopadl na výbornou

  V úterý 15. března 2022 se u nás ve škole konal Den otevřených dveří, který se troufáme říct, tento rok opravdu vydařil.

  Děti a jejich rodiče nejprve ve vestibulu přivítal pan ředitel Mgr. Pavel Olšovský se svou zástupkyní Mgr. Halinou Chlebkovou, děti nám zazpívaly dvě písničky a následně se rozutekly po škole, kde na ně čekal bohatý program připravený učiteli naší školy – hrálo se na kytaru a zpívalo, malovalo, cvičilo, děti si vyzkoušely zajímavé fyzikální pokusy, dozvěděly se něco o lidském těle a mnoho dalšího.

  Na konci dne pak děti čekal drobný dáreček a my pevně věříme, že se jim u nás líbilo a že je od září uvidíme jako prvňáčky ve školních lavicích naší školy.

  Mgr. Halina…


 •  

  Předškoláček „Planeta s oponou“

  Putování předškoláčků po planetách dospělo v úterý 15. března 2022 ke svému konci. Poslední planetou byla Planeta s oponou.

  Na uvítanou si děti vyzkoušely svou paměť, jestli umí dobře písničky, které se naučily pro vystoupení před rodiči, a pak už se ponořily do světa divadla.

  Povídání o tom, jak si pejsek s kočičkou pekli dort, je inspirovalo k výrobě vlastních loutek. Vyzdobili si je podle svého vkusu, starší kamarádi jim pomohli s jejich dokončením a pak už nic nebránilo tomu vyzkoušet si, jestli jim loutky ožijí. Stalo se, pejsci a kočičky si spolu povídali, možná si vzájemně obdivovali své originální zástěrky.

  Děti pak se svými loutkami sešly do vestibulu školy a jejich hudební představení…