Aktuality ze školy

 •  

  Aprílový den naruby v jedničce

  V pondělí 1. dubna si několik žáků z 9. třídy vyzkoušelo, jestli zvládnou odučit hodinu v první třídě.

   

  Pečlivě se na vyučování nachystali a svou přípravu předem konzultovali. Kladný výsledek jejich snažení dokládají názory dětí z 1. A.

  Viktora, Lili a Elišku nejvíce zaujal fotbal s písmenky. …


 •  

  Noc s Andersenem

  Jít dobrovolně v pátek v pět odpoledne do školy? Žáci 2. A, 4. a 9. třídy naší školy se do ní vrátili rádi. Čekala je totiž Noc s Andersenem, čas spojený se čtením, povídáním a kouzlem nočního spaní ve škole.

   

  Z pátku 29. března na sobotu 30. března 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství, jejíž 19. ročník byl věnován 70. výroční nakladatelství Albatros. 

  <span style="color: #000000…


 •  

  Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří dne 28. 3. 2019 přilákal desítky zájemců, kteří si nenechali ujít možnost nahlédnout do prostor naší školy, které jsou pro většinu roku veřejnosti nepřístupné.

   

  Vedle rodičů a prarodičů s předškoláčky, prošli otevřenými dveřmi bývalí žáci, pamětníci i návštěvníci z řad veřejnosti.

  Každého příchozího se hned u vstupních dveří ujaly krásné hostesky, žákyně naší školy.

  V odpoledních hodinách na všechny přítomné čekala pohádka „O veliké řepě“, zdařilé divadelní představení žáků 6. a 8. ročníků. Přícho­zí pak měli možnost projít napříč školou, nahlédnout do běžné výuky, zúčastnit se sportovního vyžití v tělocvičně a seznámit se s maskotem školy, panem Kosmanem.

  Sladkou tečkou nakonec byla porce cukrové vaty s příslibem, že…


 •  

  Předškoláček vyráběl velikonoční zvířátka

  Ve středu 27. března 2019 proběhlo poslední setkání dětí a učitelů z naší školy před zápisem do první třídy.

   

  V rámci projektu „Předškoláček přišly děti, které rády něco vyrábějí, tvoří a malují. Mohly si vybrat, zda si z vlny „umotají“ své kuřátko nebo zajíčka. Kromě rodičů a prarodičů jim ochotně pomáhaly i žákyně Klárka ze 6. A a Lenka z 5. A. Domů odešli malí školáci nejen s velikonočním výrobkem, ale…


 •  

  Matematický klokan 2019

  Jako každoročně jsme se zúčastnili matematické soutěže Klokan. Za druhý stupeň soutěžilo 42 žáků a za první stupeň 73 žáků.

   

  Blahopřejeme vítězům i všem zúčastněným!

   

  kategorie Kadet (8. a 9. třída)

  pořadí

  příjmení

  body

  třída

  1.

  Klein

  89

  9.

  2.

  Fucimanová

  79

  9.

  3.

  Lefnerová

  70

  9.


 •  

  Hravé dopoledne v Domově pro seniory Čujkovova

  Dne 22. 3. 2019 navštívila 4. třída DPS Čujkovova v Ostravě-Zábřehu. Cílem návštěvy bylo zpříjemnit a zpestřit jinak všední dopoledne klientům zařízení.

  Páteční výuku měli žáci 4. třídy jinou, než obvykle. Místo sezení v lavici vyrazili do DPS Čujkovova, kde měli na programu hraní společenských her s klienty zařízení.

  Žáci byli rozděleni do 5 pater po menších skupinkách. Na každém patře už na ně čekali senioři ve společenských sálech, připraveni poměřit své síly ve společenských hrách. Na více patrech se hrálo například „Bingo“, ale nechybělo ani „Člověče, nezlob se“. Děti měly připraveny i své hry, které si zahrály spolu s klienty domova.

  Obě věkové skupiny si dopoledne příjemně užily a navzájem se obohatily.

   

  <p…

 •  

  První třídy „mezi odpadky“

  V pátek 22. března 2019 naši prvňáčci nastoupili do autobusu a vydali se na návštěvu do OZO v Ostravě – Kunčicích.

   

  Děti byly rozděleny do družstev podle barev. A tak proti sobě soupeřili modří, zelení, oranžoví, červení a žlutí. Zapojily se do příběhu o městě, ze kterého zmizely barvy, protože ho lidé zavalili odpadky. Malíř se pak postaral o to, aby se do města barvy vrátily.

  Prvním soutěžním úkolem bylo odpovědět na otázku: „Kdo způsobil, že z města zmizely barvy?“  Většina dětí pochopila, že to byli lidé a jejich odpadky. A o odpadcích pak byla řeč v průběhu celé lekce. Děti se naučily třídit odpadky podle druhu a rozlišovat druhy kontejnerů. Své poznatky pak zúročily v…


 •  

  Hudební vystoupení v Domově pro seniory Čujkovova

  Dne 20. 3. 2019 oslavil Jan Gomola, který žije v DPS Čujkovova, své 103. narozeniny. V rámci oslavy mu byly hudební formou popřát naše žákyně z 9. třídy.

   

  S kytarou v ruce a úsměvem na tváři vyrazila Denisa Adámková a Martina Klečková popřát oslavenci panu Janu Gomolovi.

  Svým hudebním vystoupením obohatily kulturní program oslavy a zahranými písněmi povzbudily seniora do dalších let. I přesto, že hrály moderní písničky, dědeček poslouchal se zaujetím a byl potěšen upřímným projevem našich šikovných žákyň. Vystoupení se líbilo také členům rodiny oslavence a rovněž vedení městského obvodu Ostrava-Jih, v čele se starostou Martinem Bednářem.

   

  Přejeme hodně zdraví do dalších let!

   

  za organizátory akce…


 •  

  Atletické přebory žáků ZŠ z Ostravy-Jihu

  Atletická hala Vítkovice Aréna se dne 20. 3. 2019 stala místem konání závodů základních škol z Ostravy-Jihu. V atletických přeborech se mezi sebou utkali žáci 8. a 9. tříd.

   

  V konkurenci deseti základních škol obvodu Ostrava – Jih získali naši atleti v celkovém umístění krásný pohár za druhé místo.

  Žási soutěžili v 6 disciplínách. Našim žákům se podařilo vyhrát v běhu na 60 m - Aneta Stankovičová,

  skoku dalekém – Lucie Klásková a skoku vysokém – Daniel Chatrný.

  Dále jsme obsadili 2. místo v běhu na 600 m – Karolína Lefnerová a 3. místo ve smíšené štafetě.

  Ostatní výkony byly kvalitní, ale ve velké konkurenci neobstály. 

   

  <p…

 •  

  Recitační soutěž na 2. stupni

  Dne 20. 3. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně, kterého se zúčastnilo 9 mladých recitátorů. Zástupci jednotlivých tříd byli vybráni na základě výkonů v třídních kolech.

   

  V kategorii šestých a sedmých ročníků se umístila na prvním místě Klára Bartošáková z 6. A. Druhé místo vybojoval Roman Machalec z 6. A a třetí místo Petra Hudá ze 7. A.

  V kategorii osmých a devátých tříd se na prvním místě umístila Michaela Kalmusová z 8. třídy, na druhém místě Dominik Grobař a třetí místo obsadila Eliška Hotárková, oba z 9. třídy. Recitující byli odměněni diplomy a sladkými cenami.

   

  Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme a přejeme…