Aktuality ze školy

 •  

  Máme doma prvňáčka

  V úterý 14.9.2021 se na naší škole po třídních schůzkách prvního ročníku uskutečnila pro rodiče prvňáčků také tematická beseda s názvem „Máme doma prvňáčka“.

  Besedou prováděli naše zástupkyně ředitele a speciální pedagožka Mgr. Halina Chlebková a školní psycholog Mgr. Dalibor Chalcař, kteří rodičům poskytli cenné rady týkající se např. adaptace prvňáčků na nové prostředí, důležitosti domácí přípravy na vyučování či možnosti volnočasových aktivit pro děti.

  Celá akce sklidila pozitivní ohlas mezi zúčastněnými rodiči a my tak přejeme všem našim prvňáčkům, aby jejich první krůčky u nás na škole byly co nejméně bolestivé a aby se co nejrychleji a bez potíží adaptovali na novou etapu jejich života.


 •  

  Branný závod o partyzánský samopal

  Ve čtvrtek 9.9.2021 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku vydali zasoutěžit si o partyzánský samopal.

  Žáci vyjeli po stopách četníků z roku 1944 až do Nového Hrozenkova, kde si vyzkoušeli běh v lese, střelbu z pušky, házení granátů a přenášení raněných. Gratulujeme našim klukům, kteří byli nejrychlejší a získali bronzové, stříbrné a zlaté medaile.

  Na výletě samozřejmě nesměl chybět ani náš nový školní maskot, který si tak odbyl svou premiéru, výlet přežil a těší se na další společné chvíle s našimi žáky.


 •  

  Vaříš, vařím, vaříme!

  Povede se letošním šesťákům navařit stejně dobře jak šesťákům v minulých letech?

  Níže naleznete několik fotografií, jak se jim vaření a pečení dařilo :)

   


 •  

  Začátek školního roku 2021/2022

  Ve středu 1. září 2021 naše škola opět ožila dětskými hlasy. Tento den je nejvýznamnější tradičně pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa jejich života. Ale také žáci 9. třídy zažívají důležitý školní rok, neboť končí cestu základního vzdělávání.

  Naše nové prvňáčky s úsměvem očekávaly paní učitelky, které se na všechny děti moc těšily. Po zasednutí do lavic a  prvním zazvonění tohoto školního roku se třídami rozezněla státní hymna České republiky. Následně pan ředitel Mgr. Pavel Olšovský všechy žáky, rodiče, pedagogický i nepedagogický personál slavnostně přivítal v novém školním roce a ve svém projevu popřál všem mnoho úspěchů.

  Poté pan ředitel se svou zástupkyní Mgr. Halinou Chlebkovou a naším sociálním pedagogem Bc. Jakubem Neubauerem v převleku kosmonauta postupně navšítivili obě první třídy a přivítali naše prvňáčky…


 •  

  Obědy v prvním týdnu

  Vážení rodiče, milí žáci, v období od středy 1. září 2021 do pátku 3. září 2021 se budou obědy vydávat v době 11:15 – 14:00.

  Od pondělí 6. září 2021 již budou obědy vydávány ve standardním režimu.


 •  

  Jsme na Facebooku a Instagramu!

  Vážení rodiče, milí žáci,s blížícím se začátkem školního roku 2021/2022 bychom Vás chtěli informovat o možnosti sledovat nás na našich nově zřízených sociálních sítích.

  Na těchto informačních kanálech pro Vás budeme odteď v průběhu celého školního roku pravidelně zveřejňovat aktuální informace a fotografie týkající se aktuálního dění ve škole.

  Pevně věříme, že nám tento způsob prezentace ulehčí vzájemnou komunikaci s Vámi a Vám pomůže co nejrychleji a nejnázorněji získat povědomí o tom, co důležitého se na škole zrovna odehrává.

  Veškeré informace se budou samozřejmě i nadále objevovat zde na našem webu, který vždy byl a i nadále zůstává primárním zdrojem informací o naší škole.

  https…


 •  

  Organizace začátku školního roku 2021/2022

  Vážení rodiče a žáci, věnujte prosím pozornost organizačním pokynům výuky týkající se začátku školního roku 2021/2022.

  V níže uvedené tabulce naleznete důležité termíny pro všechny ročníky, seznamte se s nimi. O organizaci školního stravování vás ještě budeme s předstihem informovat. 

  Všechny žáky i jejich rodiče tímto srdečně vítáme v novém školním roce 2021/2022 a přejeme Vám pevné zdraví, elán, optimismus a pracovní i osobní pohodu po celý školní rok.


 •  

  Organizace školního roku 2021/2022

  Vážení rodiče a žáci, období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

  Seznamte se, prosím, s organizací školního roku naší školy. Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že nám to pandemická situace umožní.


 •  

  Informace pro rodiče prvňáčků

  Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd. Přinášíme Vám základní informace ohledně organizace výuky a požadovaných pomůcek pro Vaše děti od září 2021.


 •  

  Letní kempy 2021

  Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat o možnosti přihlásit své dítě na letní kemp.

  Ostravská sportovní akademie pořádá letní kempy ve spolupráci se základními školami, vzdělávacími agenturami a sportovními oddíly. Výzva je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

  Letní kempy 2021 budou probíhat na jednotlivých místech formou týdenních kempů od pondělí do pátku. (standardně od 8.00–16.00) Děti budou mít zajištěnu stravu formou: svačina – oběd – svačina + pitný režim. …