Aktuality ze školy

 •  

  Důležité oznámení

  Vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti se současnou epidemiologickou situací se až do odvolání ruší veškeré zájmové kroužky a akce na naší škole.

  Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy


 •  

  Upozornění na změnu vchodu do budovy školy od 30. 11. 2020

  Od 30. 11. 2020 do odvolání využívejte, prosím, při příchodu do budovy školy a odchodu ze školy boční vchod u tělocvičen, a to vzhledem k zajištění bezpečnosti Vašich dětí z důvodu probíhající rekonstrukce parčíku před budovou školy.

  Boční vchod využívejte, prosím, ukázněně a spořádaně ve standardních časech příchodu od 7:40 hod. (pro ranní výuku již od 6:50 hod.).

  I nadále platí dodržování hygienických opatření, žádáme všechny rodiče, aby svým dětem pořídili také roušku náhradní, kterou budou nosit v aktovce, vloženu do igelitového sáč­ku.

  Povinnosti žáků při návratu do školy od 30. 11. 2020 


 •  

  Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

  Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1199 ze dne 20. 11. 2020, o přijetí krizového opatření, vláda mj. omezuje provoz základních škol s účinností od 30. 11. 2020 do 12. 12. 2020.

  "Vláda omezuje s účinností ode dne 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  a) žáků 1. stupně základní školy,

  b) žáků 9. ročníků základní školy,

  c) žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit)".


 •  

  Změna úředních hodin sekretariátu školy od 14. 10. 2020

  Z důvodu vládou ČR vyhlášeného Nouzového stavu a mimořádných opatření, která mají zabránit šíření COVID-19, žádáme rodiče, aby služeb sekretariátu školy využívali elektronicky pouze v naléhavých případech. V nezbytných případech, se prosím, obracejte osobně na sekretariát školy výhradně v pondělky, středy a čtvrtky ve stanoveném čase, vždy od 8:00 – 11:30 hod.

   

  Před osobním kontaktem si vždy nejprve dohodněte schůzku telefonicky na sekretariátu ško­ly:

  kontaktní osoba: Božena Maslíková, sekretářka ředitele školy

  kontaktní telefonní číslo: +420 596 746 665

  kontaktní e-mail: skola@zskosmonautu13.cz

   

  Současně Vás žádáme, abyste při vstupu do budovy a kontaktu se zaměstnanci školy měli vždy nasazenu ochrannou roušku.

   

  Děkujeme za pochopení této nelehké situace.

   </p…


 •  

  Přijímací řízení a přijímací zkoušky ve školním roce 2020/21

  Přehled aktuálně platných termínů k přijímacím zkouškám na střední školy ve školním roce 2020/2021.

   

  Umělecké střední školy a konzervatoře (střední školy s talentovou zkouškou)

   

  Odevzdání vyplněných přihlášek do 30. 11. 2020 příslušné střední škole.

  Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021.

  Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021.

   

  Střední školy, gymnázia, učňovské školy

  Odevzdání vyplněných přihlášek do 1. 3. 2021 příslušné střední škole.

   


 •  

  Oslavy svátku Halloween

  Každý rok si v hodinách anglického jazyka připomínáme svátek Halloween. Letos to bylo trochu jinak.

  Do školy chodíváme v tento den ve strašidelných maskách, pořádáme malou halloweenskou párty s hrami a písněmi. Nyní se učíme distančně. V online hodině anglického jazyka jsme vzpomínali, co všechno už o tomto svátku víme. Osvěžili jsme si znalost slovíček a přes odkaz, který nám poslala paní učitelka, jsme zhlédli film o tom, jak se slaví Halloween ve Velké Británii.

  Sami jsme pak o podzimních prázdninách malovali obrázky, připravovali dekorace, vydlabávali dýně, lepili a stavěli. Všechny výrobky jsme vyfotili a poslali naší paní učitelce, která z nich uspořádala výstavku.

   <…


 •  

  Předškoláček - planeta s cizincem ZRUŠENO

  Dne 21. 10. 2020 se z důvodu vyhlášení Nouzového stavu nekoná Předškoláček – planeta s cizincem.

  O konaní příští Planety budete včas informováni. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy


 •  

  Provoz školní jídelny pro žáky a cizí strávníky v rámci DV

  Vážení rodiče, distanční vzdělávání je forma povinného vzdělávání dle § 184a odst. 3 a žáci mají tedy nárok na dotovaný oběd dle § 4 odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

    

  V případě Vašeho zájmu o oběd postupujte běžným způsobem (přihlaste si oběd v aplikaci, telefonicky nebo sms). 

  Výdej těchto obědů bude probíhat bočním vchodem do vlastních jídlonosičů (žáci na DV ani cizí strávníci nesmí vstoupit do prostoru ŠJ), vždy v čase od 13:00 – 13:30 hodin. 

  Stejná pravidla platí i pro cizí strávníky.

   

  <span…


 •  

  Mimořádné opatření od 14. 10. 2020

  Omezení provozu školy – zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole!

  Vážení rodiče, milí žáci,

  na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 bodu I. odst. 4. s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. se omezuje:

   „provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole“.

  Proto Vám sděluji, že:

  V tomto období bude probíhat povinná distanční výuka žáků podle rozvrhu. V případě nesnází, které jistě vyvstanou, se obracejte přednostně na své…


 •  

  Důležité upozornění!

  Na základě zpřísněného opatření z důvodu šíření nemoci COVID-19 jsou až do odvolání zrušeny všechny zájmové činnosti, včetně pronájmů prostor naší školy, a to bez náhrady.

   

  Děkujeme Vám za pochopení této nelehké situace.

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy