Aktuality ze školy

 •  

  Velikonoční jarmark

  V pondělí dne 15. 4. 2019 se v naší škole uskutečnil tradiční Velikonoční jarmark, jehož součástí byly také tvůrčí dílny.

   

  Úderem 15. hodiny se vestibul naší školy naplnil malými prodejci, kteří nabízeli zájemcům z řad spolužáků, rodičů a příznivců školy různé velikonoční ozdoby, zdobená vajíčka, velikonoční sladkosti, zápichy a další milé drobnůstky pro radost i uspokojení chuťových pohárků. 

  Zároveň si návštěvníci v rámci tvůrčích dílen mohli se svými dětmi zasít osení, poskládat skládačku z netradičních materiálů nebo si zajímavě ozdobit plátěnou tašku.

  Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ke kterému podle křesťanské víry…


 •  

  Souboj čtenářů 2019

  Již po sedmé jsme se přihlásili do celostátní soutěže ve znalosti obsahu knih „Souboj čtenářů“, kterou realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

   

  Soutěž je určena žákům 6. tříd a primám nižších gymnázií. Letos naše barvy hájili žáci třídy
  6. A, ke kterým se přidaly také čtyři dívky z 6. B.

  V rámci třídního kolektivu měli žáci za úkol přečíst alespoň jednu z pětice knižních titulů a pak v rámci své čtenářské skupiny odpovědět co nejsprávněji na všetečné otázky. V únoru začali číst, vedli si své čtenářské deníky, diskutovali o ději a postavách knih. 

  <span style=…


 •  

  Výsledky sběrové akce - JARO 2019

  Od 8. do 12. dubna 2019 proběhla jarní sběrová soutěž, do které se zapojilo 175 žáků naší školy.

  Nasbírali celkem 10 161 kg papíru, z toho 737 kg přispěli učitelé a zaměstnanci školy.

   

  Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům, peda­gogickým pracovníkům i za­městnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci.

   

  Výsledky:

  1. stupeň

  6 910 kg          

  2. stupeň

     3 251 kg        

 •  

  Tvůrčí dílny

  Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se třída 1.B zúčastnila tvůrčích dílniček v Salesiánském domě dětí a mládeže v Ostravě-Zábřehu v rámci akce „Velikonoční řemesla pro školy“.

   

  Každý žák si postupně prošel čtyřmi stanovišti, na každém si vytvořil výrobek s velikonoční tématikou. Děti si domů odnesly závěs z tulipánů, mechové srdce, košíček a kapsář. 

  <span style="line-height: 107%;…


 •  

  Plavu, plaveš, plaveme ...

  Tak jako každý rok, tak i letos, žáčci našich 2. a 3. tříd navštěvují Plaveckou školu na ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.

   

  Každý pátek jezdíme společně plavat a pod vedením zkušených lektorů sbíráme šupinky dovedností plaveckého umění. První už máme za sebou. Splýváme, dýcháme do vody a řídíme se heslem: „Vodu tu má každý rád, voda je náš kamarád!“

  Pojďte nahlédnout, jak už nám to ve vodě jde.

   

   

  zpracovala Mgr. Veronika Náhlovská, tř. učitelka 2. B


 •  

  Modrý den

  Také naše škola se 2. dubna připojila ke Světovému dni porozumění autismu. Především jde v tomto dni o zdůraznění, že je potřeba zkvalitňovat životy lidí s tímto postižením.

   

  Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života člověka a navenek se projevuje jeho nestandardním chováním. Vývoj je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi, vnímání a představivosti.

  Projevy jsou velmi různorodé,…


 •  

  Aprílový den naruby s páťáky

  Dne 1. 4. 2019 se uskutečnil v naší škole již každoroční den naruby, který bývá spojen se dnem 1. dubna, tedy aprílem.

   

  Žáci 5. tříd si zkusili, jaké to je učit žáky z 9. třídy. 

  Připravili křížovku s tajenkou (vlastenec) z vlastivědy a poté následovaly otázky z oblasti přírodovědy – tropy, vesmír apod. Druhá paní učitelka měla připravenou doplňovačku z českého jazyka na y/i, a pak následovala matematika, kdy jsme se dozvěděli…


 •  

  Aprílový den naruby v jedničce

  V pondělí 1. dubna si několik žáků z 9. třídy vyzkoušelo, jestli zvládnou odučit hodinu v první třídě.

   

  Pečlivě se na vyučování nachystali a svou přípravu předem konzultovali. Kladný výsledek jejich snažení dokládají názory dětí z 1. A.

  Viktora, Lili a Elišku nejvíce zaujal fotbal s písmenky. …


 •  

  Noc s Andersenem

  Jít dobrovolně v pátek v pět odpoledne do školy? Žáci 2. A, 4. a 9. třídy naší školy se do ní vrátili rádi. Čekala je totiž Noc s Andersenem, čas spojený se čtením, povídáním a kouzlem nočního spaní ve škole.

   

  Z pátku 29. března na sobotu 30. března 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství, jejíž 19. ročník byl věnován 70. výroční nakladatelství Albatros. 

  <span style="color: #000000…


 •  

  Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří dne 28. 3. 2019 přilákal desítky zájemců, kteří si nenechali ujít možnost nahlédnout do prostor naší školy, které jsou pro většinu roku veřejnosti nepřístupné.

   

  Vedle rodičů a prarodičů s předškoláčky, prošli otevřenými dveřmi bývalí žáci, pamětníci i návštěvníci z řad veřejnosti.

  Každého příchozího se hned u vstupních dveří ujaly krásné hostesky, žákyně naší školy.

  V odpoledních hodinách na všechny přítomné čekala pohádka „O veliké řepě“, zdařilé divadelní představení žáků 6. a 8. ročníků. Přícho­zí pak měli možnost projít napříč školou, nahlédnout do běžné výuky, zúčastnit se sportovního vyžití v tělocvičně a seznámit se s maskotem školy, panem Kosmanem.

  Sladkou tečkou nakonec byla porce cukrové vaty s příslibem, že…