Aktuality ze školy

 •  

  Úspěch v zeměpisné olympiádě

  Gratulujeme Kubovi Grygarovi z 6. A ke skvělému 3. místu v okresním kole zeměpisné olympiády.

  Jakub Grygar z 6. A se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil na krásném 3. místě. Zúčastnil se tak 17. 3. 2021 dalšího kola krajského, kde konkurence byla již velká a umístil se na 15. místě. Každopádně skvělý výsledek, gratulujeme!

   

  Mgr. Aneta Bilková

  učitelka zeměpisu a přírodopisu


 •  

  Organizace výuky od 17. 5. 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, a to s účinností od 17. 5. 2021. Dochází ke změně v provozu naší školy, a to následovně:

  -        od uvedeného data bude osobní přítomnost žáků pouze 1. stupně bez rotací,

  -        rotace tříd 2. stupně dále pokračuje až do odvolání,

  -        ve školních družinách dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,

  -        ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

   

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků s účinností…


 •  

  Opatření obecné povahy MŠMT - přijímací zkoušky na SŠ

  Opatření se dotýká deváťáků, kteří se v letošním roce hlásí na SŠ.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu…


 •  

  Informace o zkrácení výuky

  Zkrácení koncových vyučovacích hodin žáků II. stupně

  Vážení rodiče, milí žáci,

  od 10. 5. 2021 dojde ke zkrácení koncových vyučovacích hodin na II. stupni tak, abychom mohli zajistit našim žákům oběd ve školní jídelně, a to následovně:

  -        6. a 7. třídy ve dnech, kdy budou mít výuku až do 13:30 hod., budou končit 13:10 hod.

  -        8. a 9. třídy budou vždy končit v 13:15 hod.

  Žáci, jichž se týká distanční výuka v daném týdnu, budou moci využít školní jídelnu v čase 14:00 – 14:15 hod.


  S přáním pevného zdraví

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  <p…

 •  

  Organizace výuky od 10. 5. 2021

  Změny platné v organizaci výuky od 10. 5. 2021

  Vážení rodiče,

  v pondělí 10. 5. 2021 proběhne další návrat dětí do škol. Proto je potřeba znát následující informace:

  1. Všichni žáci budou testováni v pondělí ve třídách (platí pro oba stupně ZŠ).
  2. Ve čtvrtek budou testováni ve třídách pouze žáci II. stupně (I. stupeň bude testován pouze 1×týdně).
  3. Platí podmínka vyhrazených prostor ve škole pro oba stupně odděleně; rovněž platí podmínka konzistentnosti skupin žáků.
  4. Nástup žáků do školy v pondělí je:

  7:30 hod. I. stupeň,

  7:45 hod. II. stupeň,

  6…


 •  

  Kosmonauti na zeměpisné a biologické olympiádě!

  Jakub Grygar z 6. A se umístil na 3. místě v okresním kole zeměpisné olympiády. Michaela Kaderková ze 7.A po úspěšném řešení školního kola postupuje do kola krajského, které se uskuteční 1. 5. 2021.

  Žáci druhého stupně se v lednu účastnili školního kola zeměpisné olympiády, přičemž nejlepších výsledků a následného postupu do okresního kola dosáhli žáci: Veronika Pituchová, Jakub Grygar, Jan Svoboda, Zuzana Zadražilová, Michaela Kaderková, Dominik Remo, Stanislav Židek a Michael Amaro.

  Jakub Grygar z 6. A se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil na krásném 3. místě. Zúčastnil se tak 17. 3. 2021 dalšího kola krajského, kde konkurence byla již velká a umístil se na 15. místě. Každopádně skvělý výsledek, gratulujeme.

  V březnu se žáci 7. A zúčastnili se školního kola…


 •  

  Provoz základní a mateřské školy od 26. 4. 2021

  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví omezující provoz škol.

  Příloha č. 1 usnesení vlády

  ze dne 19. dubna 2021 č. 393

   

  M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

   

  Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b…


 •  

  Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

  Informace k návratu žáků do školy od 12.4.2021

  Vážení rodiče,

  návrat žáků 1. stupně do školy proběhne v příštím týdnu od 12. 4. 2021, a to za splnění přísných hygienických pravidel.

  Od 12. 4. 2021 budou fyzicky přítomny třídy A, tzn. I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A. Všechny třídy B 1. stupně budou mít povinnou distanční výuku. V následujícím týdnu (od 19. 4. 2021) se vystřídají a třídy A 1. stupně budou mít distanční výuku a třídy B 1. stupně budou mít prezenční výuku. V obou případech bude výuka probíhat dle rozvrhu.

  Žáci 2. stupně budou i nadále pokračovat v povinné distanční formě výuky.

  Oddělení družiny…


 •  

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje…

  – vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

  – dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné <a href="https:/…


 •  

  Léto s Hello

  Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom Vás touto cestou informovali o možnosti strávit letošní léto na některém z letních táborů nebo jiné jazykově zaměřené vzdělávací akci pořádané jazykovou školou Hello.

  Kompletní nabídku aktuálně vypsaných táborů, kurzů či jiných akcí a způsobu, jak se v případě Vašeho zájmu přihlásit či dozvědět více informací, naleznete v přiloženém letáčku a také na následujícím webovém odkaze.

  https://www.hello.cz/…ni-akce-2021

   

  Děkujeme.

   

  Mgr. Tomáš Petr

  učitel anglického jazyka