Aktuality ze školy

 •  

  Nabízíme kroužek keramiky!

  Tvoříte rádi? Chtěli byste rozvinout své kreativní schopnosti přímo u nás ve škole? Pokud ano, přihlašte se do kroužku keramiky!

  Cena za jednoho žáka naší školy je 900 Kč za celý školní rok a 1350 Kč pro žáka, který nechodí k nám do školy. Keramika bude probíhat vždy ve středu v době od 13h nebo 14h (dva termíny na výběr). V případě zájmu oslovte své třídní učitele, zajistí přihlášku. A neváhejte, máme poslední volná místa.

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy


 •  

  Operace Javorníky

  V pondělí 12. září 2022 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili akce s názvem „Operace Javorníky“, která dala našim žákům pořádně do těla!

  Smyslem celého dne bylo připomenout si jednu z nejpočetnějších skupin protektorátních občanů, kteří šli na pomoc SNP (12. září – přesně 78 let poté, kdy skupina ostravských četníků překročila moravsko-slovenskou hranici). Stejnou cestou prošli i naši odvážní žáci, celkem 14.5 km v těžkém lesním terénu. Celá akce byla ukončena u pomníku SNP v obci Vrchtepla, kde všichni uctili památku četníků položením květin.

  Děkujeme všem zúčastněným žákům za aktivní zapojení se do této akce a věříme, že jste si odnesli spoustu nových zážitků. Rovněž děkujeme…


 •  

  Běh naděje

  V pátek 9. září 2022 si všichni žáci i učitelé naší školy dali v Bělském lese pořádně do těla, jelikož zde probíhal Běh naděje.

  Cílem tohoto běhu bylo proběhnout nebo projít vytyčenou trasu. Běh naděje je inspirován akcí „Běh Terryho Foxe“ a je každoročně zaměřen na podporu výzkumu rakoviny. Počasí nám vyšlo skvěle, všichni se bavili a úspěšně zdolali požadovanou trasu a my už se teď moc těšíme na další ročník!

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy


 •  

  Informace o přijímacích zkouškách na střední školy

  Vážení rodiče a žáci, přinášíme vám přehled termínů týkajících se přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2022 / 2023. Prosíme o pečlivé seznámení se s těmito termíny a požadavky.

  Čtyřleté obory vzdělání:                                                             

  1. termín:       čtvrtek 13. dubna 2023

  2. termín:       pátek 14. dubna 2023

  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín:       pondělí 17. dubna 2023

  2. termín        úterý 18. dubna 2023

  Náhradní termíny pro všechny uvedené obory:

  1. termín:       10. května 2023

  2. termín:       11. května 2023

  Jednotná přijímací zkouška se koná písemnou formou z oboru Český jazyk a literatura a oboru…


 •  

  Začátek školního roku 2022/2023

  Ve čtvrtek 1. září 2022 naše škola opět ožila dětskými hlasy. Tento den je nejvýznamnější tradičně pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa jejich života. Ale také žáci 9. třídy zažívají důležitý školní rok, neboť končí cestu základního vzdělávání.

   

  Naše nové prvňáčky s úsměvem očekávaly paní učitelky, které se na dnešní den moc těšily. Po zasednutí do lavic a prvním zvonění, všechny žáky, rodiče, pedagogický i nepedagogický personál slavnostně přivítal pan ředitel Mgr. Pavel Olšovský a ve svém projevu popřál všem mnoho úspěchů a pevné zdraví v novém školním roce.

  <span style="color: #050f25; font-family: 'Lucida Sans…


 •  

  Provoz školní družiny od 1. září 2022

  Vážení rodiče a milé děti, školní družina bude od září opět v provozu a to již od prvního školního dne (tj. 1. září 2022) od 6:00 – 16:30.

  Moc se na vás po prázdninách těšíme a doufáme, že vy také.

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy

   


 •  

  Informace k organizaci výuky na začátku šk. roku 2022 / 2023

  Vážení rodiče a žáci, prosíme o pečlivé prostudování harmonogramu organizace výuky prvních školních dní ve šk. roce 2022 / 2023.

  Moc se na vás těšíme a doufáme, že jste si během prázdnin řádně odpočinuli a nyní jste plní chuti a elánu do učení a tvrdé práce, kterou jednou ve svých životech zajisté zužitkujete.

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy

   


 •  

  Prázdninové rekonstrukce na naší škole

  Během letních prázdnin to na naší škole žilo četnými renovacemi, které se týkaly školní družiny, školní knihovny a kmenové učebny naší 4. třídy a třídy 8.A.

  Jsme moc rádi, že se vše povedlo zrekonstruovat dle našich představ a v termínu tak, aby se žáci již 1. září mohli vrátit do zbrusu nových učeben, kde na ně čekaly zejména nové podlahy a výmalba. Do budoucna plánujeme v tomto duchu pokračovat a žáci se tak mohou těšit i na další nově předělané místnosti, ve kterých věříme, že se jim bude příjemně trávit výuka i volný čas.

  Na tomto místě bychom chtěli poděkovat naší paní zástupkyni pro provoz a ekonomiku paní Ing. Evě Horváthové a našem školníkovi panu Pavlu Drastichovi za veškeré úsilí a snahu, kterou věnovali již zmíněným…


 •  

  Máme zbrusu novou školní knihovnu

  Letošní letní prázdniny žila naše škola četnými opravami, které ve většině případů byly už nezbytné. Světlou výjimkou bylo dokončení rekonstrukce školní knihovny, a to např. položením koberce.

  Knihovna je tak nyní připravena k nastěhování a jistě vytvoří hezké a příjemné prostředí pro naše žáky v rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.

  Proto je zde namístě poděkovat zaměstnancům a firmě, kteří se na rekonstrukci podíleli. Velké díky patří zejména paní Ing. Evě Horváthové, zástupci ředitele školy pro provoz a ekonomiku a našemu úžasnému panu školníkovi Pavlovi Drastichovi.

  Milí žáci, těšíme se, až vás v nové knihovně uvítáme!

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy


 •  

  Informace pro rodiče prvňáčků

  Milí rodiče našich prvňáčků, v přiložených letáčcích vám přinášíme aktuální informace ohledně průběhu začátku školního roku 2022/2023 a také požadovaných učebnic a pomůcek.

  Prosíme vás o pečlivé seznámení se s těmito informacemi a moc se těšíme na spolupráci s vámi.

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy