Aktuality ze školy

 •  

  Koloběžkové závody

  Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskutečnil další ročník koloběžkových závodů, kterého se už tradičně účastnili žáci z prvních a druhých tříd. Někteří závodníci přijeli na koloběžce už ráno do školy a zaparkovali si je v šatně. Ostatním je odpoledne přivezli jejich rodiče.

   

  Na trati se sešlo 25 závodníků. Nejdříve se po šipkách vydali na prohlídku tratě, aby se při samotném závodě neztratili. Pak už se ve dvojicích řadili na start. Za velkého povzbuzování fanoušků z řad rodičů a sourozenců všichni náročný okruh zvládli a v pořádku dorazili do cíle. Odměnou jim byla sladká svačinka.

  V tomto ročníku jsme zkusili i novou disciplínu – závod rodičů a…


 •  

  Začátek školního roku 2019/2020

  V pondělí 2. září 2019 naše škola opět ožila dětskými hlasy. Tento den je nejvýznamnější tradičně pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa jejich života. Ale také žáci 9. třídy zažívají důležitý školní rok, neboť končí cestu základního vzdělávání.

  Naše nové prvňáčky s úsměvem očekávaly paní učitelky, které se na všechny děti moc těšily. Po zasednutí do lavic a  prvním zazvonění tohoto školního roku se třídami rozezněla státní hymna České republiky. Následně pan ředitel Mgr. Pavel Olšovský všechy žáky, rodiče, pedagogický i nepedagogický personál slavnostně přivítal v novém školním roce a ve svém projevu popřál všem mnoho úspěchů.

  Prvňáčkům přejeme, ať se jim v naší škole líbí, najdou si nové kamarády a ve své paní třídní učitelce dobrou rádkyni a oporu.

  Rodičům pak přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v…


 •  

  Hráli jsme divadlo!

  Děti ze 3.B se v úterý 25.6. 2019 sešly odpoledne se svými rodiči v tělocvičně, aby potřetí a naposledy předvedly divadelní představení o králi Artušovi.

   

  Od konce března do konce května nacvičovaly po chvilkách scénář, přibývaly kulisy i nápady na kostýmy a rekvizity. A pak už přišlo první představení pro druháky, pak pro prvňáky. Pomalu opadala nervozita, jaké to bude, a jak se bude představení líbit. Každé z představení…


 •  

  Lidé lidem

  Ve čtvrtek 20. června se třída 3.B vydala tramvají do centra, přesněji do Komenského sadu. Konal se tam již 11. ročník akce „Lidé lidem“, kterou pořádalo statutární město Ostrava, s cílem prezentovat ostravské veřejnosti sociální služby a související aktivity, které ve městě působí.

   

  Děti se procházkou kolem stánků, kde se prezentovali jednotliví poskytovatelé sociálních služeb a plněním úkolů v pracovních skupinách, podrobněji dověděly informace o této oblasti. Měly se tak možnost zamyslet nad péčí o seniory, nad lidmi bez domova, nad problémy jiných etnik, představit si, s čím se potýkají lidé s postižením zraku, sluchu, mentálním postižením, o alternativní dopravě tělesně…


 •  

  Hurá, jedeme do ZOO!

  V úterý 18.6. si třída 2.B udělala výlet do ZOO Ostrava. Speciálním hostem výletu byl plyšový medvídek Lumpík.

   

  Prohlídku jsme začali u nádherných plameňáků a postupně jsme prošli celý areál ZOO.

  <span style="font-family: ‚Lucida Sans Unicode‘,sans…


 •  

  Pasování prvňáčků na čtenáře 2019

  Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13 ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy připravilo i letos pro malé prvňáčky pasování na Rytíře řádu čtenářského.

   

  Slavnostní pasování se uskutečnilo již po desáté, v úterý 11. května 2019 v pobočce Městské knihovny Ostrava ve Výškovicích.

  Tak jako tomu bylo i v předchozích letech, probíhalo pasování prvňáčků v rámci divadelního představení. Všichni přítomní se vrátili do minulosti a ponořili se do časů 15. století, kdy hrady obývali rytíři a zbrojnoši. Ty tentokrát přesvědčivě ztvárnili rodiče dětí. V „hradní knihovně“ byly děti…


 •  

  Vitamínový den

  V úterý 11. 6. 2019 se žáci naší školy zúčastnili doprovodné vzdělávací akce k projektu „Ovoce a zelenina do škol“, pořádané firmou MK Fruit s.r.o., jejíž heslem je: „Zeleninou a ovocem, bráníme se nemocem“.

   

  Přednáška o zdravém životním stylu probíhala v dopoledních hodinách dle připraveného harmonogramu. Ve cvičné školní kuchyňce se tak mohly prostřídat jednotlivé třídy prvního stupně. Pro žáky druhého stupně byl připraven mošt a pyré, které se vyzvedli dva zástupci 6. – 9. tříd.

  Žáci podle vůně rozpoznávali různé druhy koření a podle obrázků určovali názvy exotického ovoce.

  Odměnou jim pak byla ochutnávka čerstvě vylisovaných ovocných a zeleninových šťáv, pyré, smoothie a 100% ovocného moštu.

  Zábavnou formou si děti vyzkoušely a ochutnaly zdravé potraviny, které…


 •  

  Návštěva v domově pro seniory

  Třída 6. A se ve středu 5. 6. 2019 zapojila do společenského dění v Domově důchodců na ulici Čujkovova.

   

  Děti strávily s uživateli domova hodinku plnou her, zpívání a zábavy. Už dopředu se rozdělily na skupinky po 4 a po jednotlivých patrech si je rozebrali zaměstnanci domova. Uživatelům domova se zapojit do her moc nechtělo, ale jakmile uslyšeli, že přijdou děti, tak se ochotně shromáždili ve společenských sálech na svých patrech.

  Děvčata si připravila hraní na flétnu – byly to hlavně písničky z pohádek a senioři hádali, ze kterého filmu písničku znají. Jinde se hrálo Člověče, nezlob se, pexeso, slovní fotbal, házelo se balónkem do kapsy klokana a asi největší úspěch mělo…


 •  

  Oslava Dne dětí na II. stupni

  1. červen patří dětem a také letos učitelé tělesné výchovy, spolu s žáky 9. třídy, připravili na školní zahradě pro ostatní spolužáky pondělní dopoledne plné sportu.

   

  V pondělí 3. 6. 2019, ve slunečný a horký den, čekaly na žáky druhého stupně originální soutěže na devíti připravených sta­novištích (švihadlo, podlézání, brčko, hod medicimbalem, lžička, florbal, pytle, hod na cíl a opičí dráha). Nejzapálenější sportovní nadšenci si tak měli možnost vybojovat sladkou odměnu.


 •  

  Pirátský týden ke Dni dětí

  V pátek 31. 5. 2019 proběhl na školní zahradě Den dětí, kterého se zúčastnily 1. – 4. třídy.

  Celý týden, který předcházel dlouho očekávanému svátku všech dětí, žáci řešili úkoly s pirátskou tématikou.

  První den děti obdržely dopis od piráta, ve kterém se dozvěděly, že pokud splní všechny zadané úkoly, tak získají poklad v podobě čokoládových tyčinek a mincí. 

  Děti byly velmi šikovné a vyluštily křížovku se jménem piráta, vyřešily hádanku a namalovaly krásné obrázky, kterými byla následně vyzdobena naše škola. Hravé dopoledne pak probíhalo na školní zahradě, kde…