Aktuality ze školy

 •  

  Předškoláček na PLANETĚ POČÍTÁNÍ

  Ve středu 8. 1. 2020 proběhl pro naše budoucí žáčky v pořadí již sedmý Předškoláček, tentokrát na Planetě počítání.

   

  Rodiče s dětmi se sešli ve třídě 1. A, kde jim paní učitelky prvních tříd předvedly, jak probíhá výuka matematiky. 

  V ukázkové hodině děti pracovaly na interaktivní tabuli, vyzkoušely si také počítání s kostkami a plnily matematické úkoly v pracovním listě. 

  Všechny děti byly moc…


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ ZPĚVU

  Copak si asi před Vánoci zpívají obyvatelé Planety ZPĚVU? Mají také koledy? Strojí stromeček a sjíždějí z kopců na saních za zvuků rolniček? Zvídavé děti z Předškoláčka to přišly zjistit na dalším setkání u nás ve škole, které proběhlo ve středu 18. 12. 2019.

   

  Muzikanti z šesté a sedmé třídy si připravili pásmo vánočních písniček a koled, které doprovodili na klavír, flétny, a dokonce i netradiční ukulele. Díky kouzelné písničce Little Snowflake se děti naučily také pár anglických slovíček. Ale nezůstalo jen u zpívání. Děti se odvážně chopily dřívek, rolniček nebo činelků a staly se členy velké předvánoční kapely.

  Věříme, že si naše setkání užily stejně jako my a že až na Štědrý den vyjde první hvězda a zvoneček oznámí příchod Ježíška, zazpívají si se svými rodiči pár koled pro radost.

   

  Na příští setkání s…


 •  

  Vánoční turnaj v míčových hrách

  Poslední sportovní klání v kalendářním roce 2019 a zároveň poslední v prvním pololetí se uskutečnil turnaj v přehazované pro žáky 4. – 5. třídy a turnaj ve vybíjené si zahráli žáci 6. – 9. třídy.

   

  V úterý 17. prosince 2019 změřili žáci 4. – 9. třídy své síly v oblíbených míčových hrách ve třech kategoriích s těmito výsledky:

  I. kategorie:    za 4. – 5. třídy zvítězila 5.A, druhé místo obsadila 4.A a třetí skončila 5­.B třída

  II. kategorie:   za 6. – 7. třídy zvítězila 7.B, druhá byla 6.B a třetí pozici obsadila třída 7.A

  III. kategorie:  za 8. – 9. třídy vyhrála 8. B<…


 •  

  Vernisáž - Ostrava očima dětí 2019

  Příznivce dětské malby a kresby srdečně zveme na vernisáž výstavy oceněných prací žáků ostravských základních škol, kteří se zapojili do dalšího ročníku celoměstské žákovské soutěže OSTRAVA OČIMA DĚTÍ, s podtitulním názvem „Ostrava, ocelové město“, který organizujeme za finanční podpory Magistrátu města Ostravy.

   

  Výtvarná soutěž opět přilákala mnoho zajímavých dětských autorů! V letošním ročníku byla zaměřena na Dolní oblast Vítkovic. 

  Žáci ostravských základních škol přihlásili do 20. listopadu 2019 řadu výtvarných a literárních děl, za což jim patří velké díky. 

  Následně ve čtvrtek 12. 12. 2019 v do­poledních hodinách proběhlo oficiální zahájení vernisáže a slavnostní ocenění vítězů…


 •  

  Mikulášská nadílka 2019

  V pátek 6. 12. 2019 se chodbami naší školy neslo řinčení řetězů a další neobvyklé zvuky. To školou opět chodil Mikuláš s čerty a anděly, aby všem dětem nadělil sladkou odměnu.

   

  Žáci devátých tříd se vždycky velmi na tuto akci těší a ani letos nepodcenili náročnou přípravu, aby vypadali co nejvěrohodněji.

  S očekáváním i napětím vstupovali k nejmenším žáčkům 1. a 2. tříd. V dětských očích se zračil strach, ale jejich paní učitelky je bránily a chválily, jak moc byly celý rok hodné! Děti zazpívaly písničku, mnohdy přidaly i básničku. Potom se již nadělovaly sladkosti, protože i Mikuláš uznal, že si to děti opravdu zaslouží.

  Postupem do vyšších tříd na 2. stupni přibývalo uličníků, málo ochotných spolupracovat s Mikulášem. Ale na zkušené čerty…


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ POHÁDEK

  Ve středu 4. prosince 2019 proběhlo na naší škole další přistání vesmírné lodi s předškoláčky, kteří se vydali na průzkum pohádkové planety.

   

  Děti tak mohly objevit a prozkoumat třídu vyzdobenou plakáty s obrázky našich nejznámějších pohádek a přenést se tak do pohádkového vesmíru. Sami si pak jako herci zahrály pohádku „O veliké řepě“. Prohlédly si výstavky pěkných pohádkových knížek našich nejznámějších dětských autorů a zahrály si hru „Poznej pohádkovou bytost“, kde podle indicií hádaly, o kterou se jedná. 

  Dále se na interaktivní tabuli podívaly na výběr z oblíbených večerníčků a zazpívaly si píseň Večerníček od K. Černocha, vyrobily si…


 •  

  Projektový den „Šifrování“

  V rámci projektu Šablony 2 proběhl v naší škole 11. 12. 2020 projektový den s následnou návštěvou Světa techniky v oblasti Dolních Vítkovic. Aktivity v rozsahu 4 vyučovacích hodin se zúčastnili žáci třídy 7. B.

   

  Projektové vzdělávání v průběhu realizace aktivity vedli ve vzájemné spolupráci pedagog školského zařízení a odborník z praxe.

  Projektový den začal vyhledáváním informací o historii šifer. Žáci zjistili, že sloužily především ke komunikaci, kterou neměl nikdo narušovat, ani kontrolovat, a že význam šifer pak stoupal především díky politice, náboženským revolucím a válkám. 

  Poznali rozdíl mezi šifrou a kódem. Podrobněji se pak zabývali binárním kódem a formou hry se…


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ KOUZEL A VĚDY

  Již čtvrté setkání s předškoláčky, tentokrát ve znamení kouzel a vědy, proběhlo ve středu 20. listopadu v odpoledních hodinách v odborné učebně naší školy.

   

  V nejvyšším patře naší školy přivítaly předškoláčky zkušené žákyně z 9. třídy. Na 6 stanovištích pak děti poznávaly, jak fungují fyzikální zákony v praxi.

  1. Vyzkoušely si, jak na sebe působí magnety, když je k sobě přiblížíme různými stranami.

  2. Kelímkový telefon.

  3. Nafouknutí balonku spojením octu a sody bikarbony v plastové láhvi.

  4. Elektrickou sílu, kdy papírky a cukr přiskakovaly k otřené tyči a odpuzování a přitahování balonku.

  5. Rozdělení tekutin do tří vstev (jar, olej a obarvenou vodu postupně nalily do nádoby) a pozorovaly plavání…


 •  

  Příběhy bezpráví - projektový den

  Příběhy bezpráví jsou projektem, jehož hlavním smyslem je zdůrazňovat a připomínat důležitost hodnot jako je svoboda a demokracie mladým lidem. A jakým způsobem se zapojila naše škola?

   

  Dne 20. 11. 2019 proběhl u nás na škole projektový den, do kterého se zapojili žáci 9. třídy za podpory paní učitelky dějepisu, Mgr. Kateřiny Ožanové Rybářové. Skupiny žáků si mezi sebou rozebraly témata prezentací, která byla zaměřena na důležité události československé historie – vznik protektorátu, koncentrační tábory, únor 1948, srpen 1968. Ty pak následně zpracovali a odprezentovali svým spolužákům a navzájem se tak obohatili o cenné a důležité informace.

  Dalším bodem programu byla beseda s pamětnicí <b…


 •  

  30. let výročí sametové revoluce

  U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravil městský obvod Ostrava-Jih v pondělí 18. 11. 2019 od 8.15 hodin v kině Luna speciální komponovaný pořad pro žáky devátých tříd základních škol nacházejících se v našem obvodu.

   

  Kronikář městského obvodu Petr Lexa Přendík zmapoval život v jižní části Ostravy před rokem 1989 prostřed­nictvím fotografické projekce velkoformátových snímků obvodu z uplynulých 30 let.

  Následovaly dva filmové týdeníky z přelomu let 1989–1990, které…