Aktuality ze školy

 •  

  Oslavy svátku Halloween

  Každý rok si v hodinách anglického jazyka připomínáme svátek Halloween. Letos to bylo trochu jinak.

  Do školy chodíváme v tento den ve strašidelných maskách, pořádáme malou halloweenskou párty s hrami a písněmi. Nyní se učíme distančně. V online hodině anglického jazyka jsme vzpomínali, co všechno už o tomto svátku víme. Osvěžili jsme si znalost slovíček a přes odkaz, který nám poslala paní učitelka, jsme zhlédli film o tom, jak se slaví Halloween ve Velké Británii.

  Sami jsme pak o podzimních prázdninách malovali obrázky, připravovali dekorace, vydlabávali dýně, lepili a stavěli. Všechny výrobky jsme vyfotili a poslali naší paní učitelce, která z nich uspořádala výstavku.

   <…


 •  

  Předškoláček - planeta s cizincem ZRUŠENO

  Dne 21. 10. 2020 se z důvodu vyhlášení Nouzového stavu nekoná Předškoláček – planeta s cizincem.

  O konaní příští Planety budete včas informováni. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy


 •  

  Provoz školní jídelny pro žáky a cizí strávníky v rámci DV

  Vážení rodiče, distanční vzdělávání je forma povinného vzdělávání dle § 184a odst. 3 a žáci mají tedy nárok na dotovaný oběd dle § 4 odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

    

  V případě Vašeho zájmu o oběd postupujte běžným způsobem (přihlaste si oběd v aplikaci, telefonicky nebo sms). 

  Výdej těchto obědů bude probíhat bočním vchodem do vlastních jídlonosičů (žáci na DV ani cizí strávníci nesmí vstoupit do prostoru ŠJ), vždy v čase od 13:00 – 13:30 hodin. 

  Stejná pravidla platí i pro cizí strávníky.

   

  <span…


 •  

  Mimořádné opatření od 14. 10. 2020

  Omezení provozu školy – zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole!

  Vážení rodiče, milí žáci,

  na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 bodu I. odst. 4. s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. se omezuje:

   „provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole“.

  Proto Vám sděluji, že:

  V tomto období bude probíhat povinná distanční výuka žáků podle rozvrhu. V případě nesnází, které jistě vyvstanou, se obracejte přednostně na své…


 •  

  Důležité upozornění!

  Na základě zpřísněného opatření z důvodu šíření nemoci COVID-19 jsou až do odvolání zrušeny všechny zájmové činnosti, včetně pronájmů prostor naší školy, a to bez náhrady.

   

  Děkujeme Vám za pochopení této nelehké situace.

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy


 •  

  Distanční vzdělávání pro II. stupeň

  Vážení rodiče, na základě opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020 se zavádí povinné distanční vzdělávání pro II. stupeň. Distanční vzdělávání bude probíhat formou videokonferencí Google Meet a Google učebny, a to v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 pro žáky 8. a 9. ročníků a v týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020 pro žáky 6. a 7. ročníků.

  Účast na distanční výuce je pro všechny žáky povinná a jednotlivé hodiny budou v online prostředí vyučovány dle standardního rozvrhu. Výjimku tvoří veškeré výchovy, které nebudou v rámci distanční výuky vyučovány. V uvedeném období je zakázána fyzická přítomnost Vašich dětí v budově školy.

  Organizace výuky:

  Výuka žáků 1. stupně zůstává v týdnech od 12.10 – 16. 10 2020 a 19. 10. – 23. 10 2020 beze změny. Žáci prvního stupně tedy budou oba týdny navštěvovat školu běžným prezenčním způsobem a jejich výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

  V týdnu od 12.…


 •  

  Volby do Školské rady 2020

  Opětovné zveřejnění: Dne 23. 10. 2020 v době od 8:00 do 16:00 hod. proběhnou u vstupu do budovy školy volby do Školské rady.

  Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem Ostrava,
  městským obvodem Ostrava – Jih


  Stránka 1 z 7
  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
  MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
  Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava – Jih
  Ostrava-Hrabůvka, listopad 2010, aktualizace leden 2017
  Zpracoval: odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
  Zásady zřizování školských rad při základních školách…


 •  

  Čtení nás baví - Projektové vyučování v rámci projektu ŠABLONY II.

  V rámci projektu Šablony II. se druhé třídy zúčastnily projektového dne v knihovně ve Výškovicích.

  Projekt byl rozdělen do několika částí. V první části si děti s paní knihovnicí o pravidlech chování v knihovně a o tom, jak zacházet s knihami. Paní knihovnice děti seznámila s novinkami, které si děti mohou v knihovně zapůjčit nebo vyzkoušet (Albi knihy a tužky, Ozobot).

  V další části si děti hrály s písmeny. Paní knihovnice dětem ukázala písmeno a vyzvala je, aby vymýšlely slova, která na toto písmeno začínají nebo končí. Pomocí měkkých látkových písmen dětem tvořila na kobercové nástěnce hádanky (např. MYŠ + LENKA = MYŠLENKA, KOSTÝM – TÝM = KOST). Na tabuli měla připraveny…


 •  

  Koloběžkové závody

  Již tradičně jsme se 23. 9. 2020 sešli při koloběžkových závodech, které pořádáme každoročně pro 1. a 2. třídy. Závodu se letos zúčastnilo 26 dětí.

  Paní učitelky měly letos ztížené podmínky s vytyčením trasy, neboť dopravní hřiště před budovou školy je již ve špatném technickém stavu. Nakonec se podařilo najít alespoň trochu bezpečný úsek. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli a na trase dělali dohled.

  Před odstartováním závodu si všichni jezdci prošli trať, aby nezabloudili. Jako první se na startovní čáru postavili žáci druhých tříd, pro které soutěž nebyla novinkou. Hned po druháčcích odstartovali svůj první závod naši prvňáčci. Všichni závodili zodpovědně a radostně dojeli až do cíle.

  A jak to celé letos…


 •  

  Předškoláček – planeta pohybu

  Ve středu 23.9.2020 naše škola přivítala budoucí a zároveň první zájemce o školu – PŘEDŠKOLÁKY .

  Planety POHYBU se v rámci projektu zúčastnily 3 šikovné a zvídavé děti, které absolvovaly 5 sportovních disciplín na pěti stanovištích. Děti si vyzkoušely opičí dráhu, slalom s florbalovou pálkou a neposlušným míčkem, hod kroužky na cíl, střelbu fotbalového míče do brány a běh ke kartičkám zvířátek a jejich následnému zapamatování a správnému seřazení. I s rouškami si děti s rodiči pohyb a legraci náramně užili. Na závěr budoucí školáci dostali sladké překvapení.

  Další planetou bude planeta přírody konaná v říjnu 2020.