Aktuality ze školy

 •  

  Pokyny pro vycházející žáky a jejich rodiče

  Zákonný zástupce či žák si mohou vyzvednout Zápisový lístek na SŠ oproti podpisu. Ve dnech, a to v pondělí 11. 1. 2021 od 10:00 – 13:30 hodin a ve středu 13. 1. 2021 od 8:00 – 13:30 hodin.

   

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy


 •  

  Přerušení provozu MŠ

  V době od 4.1.2021 do 14. 1. 2021 bude přerušen provoz naší MŠ.

  Dne 7. 1. 2021 bylo se zpětnou platností rozhodnuto, a to na základě stanoviska KHS Ostrava, o přerušení provozu MŠ Lumumby 14. Stanovisko o přerušení provozu vydal starosta Městského obvodu Ostrava-Jih, pan Bc. Martin Bednář, na období od 4. 1. 2021 do 14. 1. 2021.

  Přerušení provozu je nezbytným krokem k zabránění šíření onemocnění Covid-19.

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy

   

   


 •  

  Vstup do budovy školy od 4. 1. 2021 - Hlavní vchod a výuka

  Přístup do budovy školy je od 4. 1. 2021 obnoven hlavním vchodem. Stále však probíhá rekonstrukce parčíku před budovou školy, a přestože je již chodník zcela funkční, i tak Vás žádáme o zvýšenou opatrnost.

   

  V tomto období probíhá povinná distanční výuka žáků dle rozvrhu. 

  V případě nesnází, se prosím, obracejte přednostně na své třídní učitele, kteří je budou řešit dle svých možností.

  Pro žáky bez technického zázemí jsou připraveny domácí úkoly a probírané učivo v tištěné podobě na vrátnici naší školy, s možností vyzvednutí v úředních hodinách přizpůsobených pandemické situaci:

  Pondělí : 8:00 – 11:00 hod., 13:30 – 15:30 hod.

  Středa:  8:00 – 11:00 hod., 13:30 – 15:30 hod.

   

  Děkujeme Vám za…


 •  

  Oznámení - Prodloužení vánočních prázdnin

  Žáci půjdou do školy naposledy 18. prosince, místo původní organizace školního roku, která stanovila středu 23. 12. 2020. Do školních lavic by se pak žáci měli vrátit v pondělí 4. ledna 2021.

  Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol stanoví jako volné dny. Usnesením Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020, o přijetí krizových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, je pak s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 0:00 hod. do 23. prosince do 23:59 hod. zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

  Návrat do školy je dne 4. 1. 2021, a to k přihlédnutí k aktuální epidemiologické situaci.

  Prosím…


 •  

  Výsledky soutěže Ostrava očima dětí 2020

  Na naší škole se již tradičně konala regionální soutěž „Ostrava očima dětí“. Letošní, 15. ročník byl značně ovlivněn koronavirovou pandemií, proto téma soutěže znělo „Ostrava v čase karantény“.

   

   

   

  Žáci základních škol přispěli svými výtvarnými a literárními díly a ztvárnili život v našem městě v čase koronavirových opatření. Soutěže se elektronickou formou zúčastnilo deset škol z Moravskoslezského kraje.

   

  Všem žákům děkujeme za jejich účast!

   

  Výherci 1. kategorie

  1. místo: diskvalifikováno


 •  

  Důležité oznámení

  Vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti se současnou epidemiologickou situací se až do odvolání ruší veškeré zájmové kroužky a akce na naší škole.

  Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy


 •  

  Upozornění na změnu vchodu do budovy školy od 30. 11. 2020

  Od 30. 11. 2020 do odvolání využívejte, prosím, při příchodu do budovy školy a odchodu ze školy boční vchod u tělocvičen, a to vzhledem k zajištění bezpečnosti Vašich dětí z důvodu probíhající rekonstrukce parčíku před budovou školy.

  Boční vchod využívejte, prosím, ukázněně a spořádaně ve standardních časech příchodu od 7:40 hod. (pro ranní výuku již od 6:50 hod.).

  I nadále platí dodržování hygienických opatření, žádáme všechny rodiče, aby svým dětem pořídili také roušku náhradní, kterou budou nosit v aktovce, vloženu do igelitového sáč­ku.

  Povinnosti žáků při návratu do školy od 30. 11. 2020 


 •  

  Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

  Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1199 ze dne 20. 11. 2020, o přijetí krizového opatření, vláda mj. omezuje provoz základních škol s účinností od 30. 11. 2020 do 12. 12. 2020.

  "Vláda omezuje s účinností ode dne 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  a) žáků 1. stupně základní školy,

  b) žáků 9. ročníků základní školy,

  c) žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit)".


 •  

  Změna úředních hodin sekretariátu školy od 14. 10. 2020

  Z důvodu vládou ČR vyhlášeného Nouzového stavu a mimořádných opatření, která mají zabránit šíření COVID-19, žádáme rodiče, aby služeb sekretariátu školy využívali elektronicky pouze v naléhavých případech. V nezbytných případech, se prosím, obracejte osobně na sekretariát školy výhradně v pondělky, středy a čtvrtky ve stanoveném čase, vždy od 8:00 – 11:30 hod.

   

  Před osobním kontaktem si vždy nejprve dohodněte schůzku telefonicky na sekretariátu ško­ly:

  kontaktní osoba: Božena Maslíková, sekretářka ředitele školy

  kontaktní telefonní číslo: +420 596 746 665

  kontaktní e-mail: skola@zskosmonautu13.cz

   

  Současně Vás žádáme, abyste při vstupu do budovy a kontaktu se zaměstnanci školy měli vždy nasazenu ochrannou roušku.

   

  Děkujeme za pochopení této nelehké situace.

   </p…


 •  

  Přijímací řízení a přijímací zkoušky ve školním roce 2020/21

  Přehled aktuálně platných termínů k přijímacím zkouškám na střední školy ve školním roce 2020/2021.

   

  Umělecké střední školy a konzervatoře (střední školy s talentovou zkouškou)

   

  Odevzdání vyplněných přihlášek do 30. 11. 2020 příslušné střední škole.

  Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021.

  Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021.

   

  Střední školy, gymnázia, učňovské školy

  Odevzdání vyplněných přihlášek do 1. 3. 2021 příslušné střední škole.