Aktuality ze školy

 •  

  Organizace výuky od 10. 5. 2021

  Změny platné v organizaci výuky od 10. 5. 2021

  Vážení rodiče,

  v pondělí 10. 5. 2021 proběhne další návrat dětí do škol. Proto je potřeba znát následující informace:

  1. Všichni žáci budou testováni v pondělí ve třídách (platí pro oba stupně ZŠ).
  2. Ve čtvrtek budou testováni ve třídách pouze žáci II. stupně (I. stupeň bude testován pouze 1×týdně).
  3. Platí podmínka vyhrazených prostor ve škole pro oba stupně odděleně; rovněž platí podmínka konzistentnosti skupin žáků.
  4. Nástup žáků do školy v pondělí je:

  7:30 hod. I. stupeň,

  7:45 hod. II. stupeň,

  6…


 •  

  Kosmonauti na zeměpisné a biologické olympiádě!

  Jakub Grygar z 6. A se umístil na 3. místě v okresním kole zeměpisné olympiády. Michaela Kaderková ze 7.A po úspěšném řešení školního kola postupuje do kola krajského, které se uskuteční 1. 5. 2021.

  Žáci druhého stupně se v lednu účastnili školního kola zeměpisné olympiády, přičemž nejlepších výsledků a následného postupu do okresního kola dosáhli žáci: Veronika Pituchová, Jakub Grygar, Jan Svoboda, Zuzana Zadražilová, Michaela Kaderková, Dominik Remo, Stanislav Židek a Michael Amaro.

  Jakub Grygar z 6. A se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil na krásném 3. místě. Zúčastnil se tak 17. 3. 2021 dalšího kola krajského, kde konkurence byla již velká a umístil se na 15. místě. Každopádně skvělý výsledek, gratulujeme.

  V březnu se žáci 7. A zúčastnili se školního kola…


 •  

  Provoz základní a mateřské školy od 26. 4. 2021

  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví omezující provoz škol.

  Příloha č. 1 usnesení vlády

  ze dne 19. dubna 2021 č. 393

   

  M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

   

  Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b…


 •  

  Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

  Informace k návratu žáků do školy od 12.4.2021

  Vážení rodiče,

  návrat žáků 1. stupně do školy proběhne v příštím týdnu od 12. 4. 2021, a to za splnění přísných hygienických pravidel.

  Od 12. 4. 2021 budou fyzicky přítomny třídy A, tzn. I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A. Všechny třídy B 1. stupně budou mít povinnou distanční výuku. V následujícím týdnu (od 19. 4. 2021) se vystřídají a třídy A 1. stupně budou mít distanční výuku a třídy B 1. stupně budou mít prezenční výuku. V obou případech bude výuka probíhat dle rozvrhu.

  Žáci 2. stupně budou i nadále pokračovat v povinné distanční formě výuky.

  Oddělení družiny…


 •  

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje…

  – vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

  – dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné <a href="https:/…


 •  

  Léto s Hello

  Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom Vás touto cestou informovali o možnosti strávit letošní léto na některém z letních táborů nebo jiné jazykově zaměřené vzdělávací akci pořádané jazykovou školou Hello.

  Kompletní nabídku aktuálně vypsaných táborů, kurzů či jiných akcí a způsobu, jak se v případě Vašeho zájmu přihlásit či dozvědět více informací, naleznete v přiloženém letáčku a také na následujícím webovém odkaze.

  https://www.hello.cz/…ni-akce-2021

   

  Děkujeme.

   

  Mgr. Tomáš Petr

  učitel anglického jazyka


 •  

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje…

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021:
  - do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

  viz 

  https://apps.odok.cz/…IHOABYLUNSGM


  Dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se…


 •  

  Vyhořelý dům

  Podpořte, prosím, veřejnou sbírku!

  Veřejná sbírka na dům


 •  

  Mezinárodní den žen na naší škole

  Osmého března se každoročně slaví Mezinárodní den žen. I my jsme proto na naší škole na tento krásný svátek v hodinách ruštiny nezapomněli.

  Nejvýznamnějším momentem, který se v rámci tohoto svátku zapsal do historie, byla v roce 1908 stávka švadlen v New Yorku. Švadleny bojovaly za svá práva, usilovaly o zkrácení pracovní doby, o zvýšení platu a také o hlasovací práva. Tato stávka se stala klíčovou a za švadleny se postavila Socialistická strana USA, která rozhodla o datu, který bude věnován ženám. 
   
  V Rusku je den 8. března státní svátek, který se slaví ve velkém­Ruské ženy jsou často obdarovávány opravdu </span…

 •  

  Na Valentýna jsme nezapomněli!

  Každý rok soutěžíme o nejhezčí Valentýnku. Letos sice zatím do školy nechodíme, ale rádi jsme si tento svátek připomněli.

  Paní učitelka z anglického jazyka nás vyzvala, abychom zapojili svoji fantazii a zkusili něco nakreslit, vyrobit, upéct nebo postavit. Potvrdilo se, že „Láska prochází žaludkem“. Posílali jsme fotografie různých dobrot, které jsme připravili pro své nejbližší doma.

  Tento svátek byl pro nás milou příležitostí, jak udělat radost svým kamarádům a členům rodiny.

  Žáci IV. B a V. A