Aktuality ze školy

 •  

  Upozornění na změnu vchodu do budovy školy od 30. 11. 2020

  Od 30. 11. 2020 do odvolání využívejte, prosím, při příchodu do budovy školy a odchodu ze školy boční vchod u tělocvičen, a to vzhledem k zajištění bezpečnosti Vašich dětí z důvodu probíhající rekonstrukce parčíku před budovou školy.

  Boční vchod využívejte, prosím, ukázněně a spořádaně ve standardních časech příchodu od 7:40 hod. (pro ranní výuku již od 6:50 hod.).

  I nadále platí dodržování hygienických opatření, žádáme všechny rodiče, aby svým dětem pořídili také roušku náhradní, kterou budou nosit v aktovce, vloženu do igelitového sáč­ku.

  Povinnosti žáků při návratu do školy od 30. 11. 2020 


 •  

  Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

  Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1199 ze dne 20. 11. 2020, o přijetí krizového opatření, vláda mj. omezuje provoz základních škol s účinností od 30. 11. 2020 do 12. 12. 2020.

  "Vláda omezuje s účinností ode dne 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  a) žáků 1. stupně základní školy,

  b) žáků 9. ročníků základní školy,

  c) žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit)".


 •  

  Změna úředních hodin sekretariátu školy od 14. 10. 2020

  Z důvodu vládou ČR vyhlášeného Nouzového stavu a mimořádných opatření, která mají zabránit šíření COVID-19, žádáme rodiče, aby služeb sekretariátu školy využívali elektronicky pouze v naléhavých případech. V nezbytných případech, se prosím, obracejte osobně na sekretariát školy výhradně v pondělky, středy a čtvrtky ve stanoveném čase, vždy od 8:00 – 11:30 hod.

   

  Před osobním kontaktem si vždy nejprve dohodněte schůzku telefonicky na sekretariátu ško­ly:

  kontaktní osoba: Božena Maslíková, sekretářka ředitele školy

  kontaktní telefonní číslo: +420 596 746 665

  kontaktní e-mail: skola@zskosmonautu13.cz

   

  Současně Vás žádáme, abyste při vstupu do budovy a kontaktu se zaměstnanci školy měli vždy nasazenu ochrannou roušku.

   

  Děkujeme za pochopení této nelehké situace.

   </p…


 •  

  Přijímací řízení a přijímací zkoušky ve školním roce 2020/21

  Přehled aktuálně platných termínů k přijímacím zkouškám na střední školy ve školním roce 2020/2021.

   

  Umělecké střední školy a konzervatoře (střední školy s talentovou zkouškou)

   

  Odevzdání vyplněných přihlášek do 30. 11. 2020 příslušné střední škole.

  Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021.

  Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021.

   

  Střední školy, gymnázia, učňovské školy

  Odevzdání vyplněných přihlášek do 1. 3. 2021 příslušné střední škole.

   


 •  

  Oslavy svátku Halloween

  Každý rok si v hodinách anglického jazyka připomínáme svátek Halloween. Letos to bylo trochu jinak.

  Do školy chodíváme v tento den ve strašidelných maskách, pořádáme malou halloweenskou párty s hrami a písněmi. Nyní se učíme distančně. V online hodině anglického jazyka jsme vzpomínali, co všechno už o tomto svátku víme. Osvěžili jsme si znalost slovíček a přes odkaz, který nám poslala paní učitelka, jsme zhlédli film o tom, jak se slaví Halloween ve Velké Británii.

  Sami jsme pak o podzimních prázdninách malovali obrázky, připravovali dekorace, vydlabávali dýně, lepili a stavěli. Všechny výrobky jsme vyfotili a poslali naší paní učitelce, která z nich uspořádala výstavku.

   <…


 •  

  Předškoláček - planeta s cizincem ZRUŠENO

  Dne 21. 10. 2020 se z důvodu vyhlášení Nouzového stavu nekoná Předškoláček – planeta s cizincem.

  O konaní příští Planety budete včas informováni. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy


 •  

  Provoz školní jídelny pro žáky a cizí strávníky v rámci DV

  Vážení rodiče, distanční vzdělávání je forma povinného vzdělávání dle § 184a odst. 3 a žáci mají tedy nárok na dotovaný oběd dle § 4 odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

    

  V případě Vašeho zájmu o oběd postupujte běžným způsobem (přihlaste si oběd v aplikaci, telefonicky nebo sms). 

  Výdej těchto obědů bude probíhat bočním vchodem do vlastních jídlonosičů (žáci na DV ani cizí strávníci nesmí vstoupit do prostoru ŠJ), vždy v čase od 13:00 – 13:30 hodin. 

  Stejná pravidla platí i pro cizí strávníky.

   

  <span…


 •  

  Mimořádné opatření od 14. 10. 2020

  Omezení provozu školy – zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole!

  Vážení rodiče, milí žáci,

  na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 bodu I. odst. 4. s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. se omezuje:

   „provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole“.

  Proto Vám sděluji, že:

  V tomto období bude probíhat povinná distanční výuka žáků podle rozvrhu. V případě nesnází, které jistě vyvstanou, se obracejte přednostně na své…


 •  

  Důležité upozornění!

  Na základě zpřísněného opatření z důvodu šíření nemoci COVID-19 jsou až do odvolání zrušeny všechny zájmové činnosti, včetně pronájmů prostor naší školy, a to bez náhrady.

   

  Děkujeme Vám za pochopení této nelehké situace.

   

  Ing. Veronika Dušková, Ph.D.

  zástupkyně ředitele školy


 •  

  Distanční vzdělávání pro II. stupeň

  Vážení rodiče, na základě opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020 se zavádí povinné distanční vzdělávání pro II. stupeň. Distanční vzdělávání bude probíhat formou videokonferencí Google Meet a Google učebny, a to v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 pro žáky 8. a 9. ročníků a v týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020 pro žáky 6. a 7. ročníků.

  Účast na distanční výuce je pro všechny žáky povinná a jednotlivé hodiny budou v online prostředí vyučovány dle standardního rozvrhu. Výjimku tvoří veškeré výchovy, které nebudou v rámci distanční výuky vyučovány. V uvedeném období je zakázána fyzická přítomnost Vašich dětí v budově školy.

  Organizace výuky:

  Výuka žáků 1. stupně zůstává v týdnech od 12.10 – 16. 10 2020 a 19. 10. – 23. 10 2020 beze změny. Žáci prvního stupně tedy budou oba týdny navštěvovat školu běžným prezenčním způsobem a jejich výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

  V týdnu od 12.…