Aktuality ze školy

 •  

  Souboj čtenářů 2021

  Koronavirus nás omezil v mnoha činnostech, ale čtenářství to rozhodně nebylo. A tak i letos jsme se přihlásili do celostátní čtenářské soutěže Souboj čtenářů v rámci projektu „Rosteme s knihou“.

  Žáci 6. B si rozdělili pětici knižních titulů a po jejich přečtení se v květnu zapojili do online kola. Museli prokázat svůj čtenářský postřeh a znalost té své knihy do nejmenších podrobností. Byli sice ochuzeni o vzájemné sdílení a postřehy při čtení, nezískali žádná přední umístění, ale důležité je, že četli, zúčastnili se a zkusili své čtenářství zase o kousek zdokonalit.

  Finančně letošní ročník opět podpořil Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13.

   

  Mgr. Radmila Trojková, správce školní knihovny


 •  

  Podpora III – Orientace v profesích

  V rámci školního projektu „Podpora III – Orientace v profesích“ navštívili žáci 8. ročníku pekárnu štramberských uší U Káči přímo ve Štramberku.

  Žáci si prohlédli provozovnu, dověděli se o historii tohoto regionálního cukrářského výrobku a také zajímavosti o jeho pečení. Denně například v pekárně upečou 10  – 15 tisíc kusů, na které spotřebují mimo jiné až 12 kg cukru a 100 vajec.

  Po zhlédnutí provozovny si každý žák mohl z připraveného těsta vytvarovat své vlastní „štramberské ucho“.

   

  Mgr. Vladimíra Salvová


 •  

  Informace k provozu školy od 31. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021

  Změny v provozu školy související s novými informacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 31. KVĚTNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno:

  -        Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  a)      Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí…


 •  

  Přáníčko letí ke Dni dětí!

  Všem dětem přejeme k jejich svátku hodně radosti, kamarádů, skvělých zážitků, úsměvů a dobrodružství.

  Ať jste šťastné a společně prožijeme mnoho krásných dní!

   

  Srdečně přejí zaměstnanci školy.


 •  

  Organizace výuky od 24. 5. 2021

  Od pondělí 24. 5. 2021 dochází k úpravám organizace výuky dle novelizace mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  s účinností od 24. 5. 2021 dojde k novelizaci mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Na základě této novelizace dojde od příštího pondělí k následujícím úpravám provozu školy:

  -        je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,

  -        homogenita tříd a skupin není povinná,

  -        nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob…


 •  

  Dobrý den, majore Gagarine!

  Píseň Pocta astronautovi nebo dle jejího verše též známá jako „Dobrý den, majore Gagarine“ je česká dixilendová píseň, která vznikla 12. dubna 1961, tedy tentýž den, kdy došlo k letu prvního člověka do vesmíru a dvě hodiny poté byla vysílána v Československém rozhlase z ostravského rozhlasového studia.

   

  V hodinách ruského jazyka se naši žáci aktivně zapojili do dvou mezinárodních soutěží k 60. výročí letu majora Jurije Alexejeviče Gagarina do vesmíru. Podrobně se seznámili s životopisem kosmonauta a jeho úspěchy. O tom, jak se mu podařilo stát se sovětským hrdinou, jak probíhal výcvik a proč zrovna ON byl vybrán do tak důležité mise, kdy ke svému kosmickému letu odstartoval v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur, obletěl Zemi a po 106 až 108 minutách přistál.

  Zjistili jsme, kde máme v Ostravě trolejbusovou zastávku a náměstí, jež nese jeho…


 •  

  Úspěch v zeměpisné olympiádě

  Gratulujeme Kubovi Grygarovi z 6. A ke skvělému 3. místu v okresním kole zeměpisné olympiády.

  Jakub Grygar z 6. A se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil na krásném 3. místě. Zúčastnil se tak 17. 3. 2021 dalšího kola krajského, kde konkurence byla již velká a umístil se na 15. místě. Každopádně skvělý výsledek, gratulujeme!

   

  Mgr. Aneta Bilková

  učitelka zeměpisu a přírodopisu


 •  

  Organizace výuky od 17. 5. 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, a to s účinností od 17. 5. 2021. Dochází ke změně v provozu naší školy, a to následovně:

  -        od uvedeného data bude osobní přítomnost žáků pouze 1. stupně bez rotací,

  -        rotace tříd 2. stupně dále pokračuje až do odvolání,

  -        ve školních družinách dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,

  -        ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

   

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků s účinností…


 •  

  Opatření obecné povahy MŠMT - přijímací zkoušky na SŠ

  Opatření se dotýká deváťáků, kteří se v letošním roce hlásí na SŠ.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu…


 •  

  Informace o zkrácení výuky

  Zkrácení koncových vyučovacích hodin žáků II. stupně

  Vážení rodiče, milí žáci,

  od 10. 5. 2021 dojde ke zkrácení koncových vyučovacích hodin na II. stupni tak, abychom mohli zajistit našim žákům oběd ve školní jídelně, a to následovně:

  -        6. a 7. třídy ve dnech, kdy budou mít výuku až do 13:30 hod., budou končit 13:10 hod.

  -        8. a 9. třídy budou vždy končit v 13:15 hod.

  Žáci, jichž se týká distanční výuka v daném týdnu, budou moci využít školní jídelnu v čase 14:00 – 14:15 hod.


  S přáním pevného zdraví

   

  Mgr. Pavel Olšovský

  <p…