Aktuality ze školy

 •  

  Zápis 2020-2021

  Vážení rodiče, děkuji Vám za Váš zájem, přihlásit dítě na naši školu. Věřte mi, že v této pohnuté a nelehké době, která na nás všechny dopadá, jsme tu pro Vás a že si toho velmi vážíme! Nerezignujeme na výuku a dále budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom naplnili naši školní vizi: „S námi Vaše dítě zažije raketový start ve vzdělávání…“

  Mgr. Pavel Olšovský, ředitel školy.

   

  Zápisy budou probíhat od 1. do 30. 4. 2020, a to zcela bez účasti dětí! Upřednostňujeme formu zaslání důležitých dokumentů elektronicky nebo poštou…

   

  Nezapomeňte, prosím, v případě osobní návštěvy školy mít na obličeji ochranné prostředky dýchacích cest (roušky apod.)!

   

  K tomu, abychom přijetí na školu zvládli co nejlépe, Vám poslouží následující informace:

   

  1. …


 •  

  Domácí úkoly

  Domácí úkoly a výukové zdroje v aplikaci Bakaláři na webu naší školy.

   

  Vážení rodiče,

  rozšířili jsme pro Vás a Vaše děti v aplikaci Bakaláři distan­ční vzdělávání.

  V této aplikaci naleznete v levém menu oddíl Domácí úkoly, kde jsou pravidelně zadávány domácí úkoly pro Vaše děti. Dále naleznete v levém menu oddíl Výukové zdroje, kde můžete dohledat do příslušných profilových předmětů potřebné materiály.

   

  Odkaz pro aktuální domácí úkoly:

  https://www.zskosmonautu13.cz/media/pricelist…


 •  

  Uzavření provozu mateřských škol

  Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19. 3. 2020 do odvolání…

   

  Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19. 3. 2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v…


 •  

  Omezení z důvodu Nouzového stavu

  Vážení rodiče,

  z důvodu Vládou ČR vyhlášeného Nouzového stavu, který omezuje rovněž volný pohyb osob, Vás žádáme, abyste v době uzavření školy respektovali uvedený krizový stav. Žádáme Vás, abyste osobně řešili pouze naléhavé či neodkladné věci týkající se Vašich dětí!

  Vyhrazené úřední hodiny na sekretariátě školy pro vyzvednutí Žádosti o ošetřovné:

  23. 3. 2020          8:00 – 11:00

  dále pak vždy v pondělí, středa, pátek od 8:00 – 11:00 hod. 

  Žádosti o ošetřovné budeme zasílat elektronicky. Obracejte se na: skola@zskosmonautu13.cz

  Vždy je potřeba uvést jméno a příjmení žáka a navštěvovanou­ třídu!

   

  Úhrady v hotovosti nyní nepřijímáme!

  Č. účtu pro platby stravného a školného:

  19 – 9916080267/0100.

  Zadávejte přidělený variabilní symbol, nebo do zprávy pro příjemce uveďte příjmení žáka a třídu.<…


 •  

  Výuka v době mimořádného opatření

  Vážení rodiče, od středy 11. 3. 2020 bude probíhat výuka na naší škole vzdáleným přístupem prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI. Žákům bude zadáváno učivo, které naleznete v sekci „domácí úkoly“. Sledujte, prosím, každý pracovní den program Bakaláři.

   

  V případě potíží s přihlášením do aplikace BAKALÁŘ, naleznete Domácí úkoly na období  11. 3. – 17. 3. 2020 

  vyvěšeny na vchodových dveřích naší školy a webových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“ 

  nebo přímo na tomto odkazu:

              https://www.zskosmonautu13.cz/…i-ukoly.docx

   


 •  

  ZRUŠENÍ OZDRAVNÉHO POBYTU!

  Na základě vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR rozhodl ředitel školy o zrušení plánovaného ozdravného pobytu (školy v přírodě) bez stanovení náhradního termínu, který se měl uskutečnit ve dnech 23. 3. 2020 až 5. 4. 2020.

   

  V Ostravě 13. března 2020

   

  Zrušení ozdravného pobytu – školy v přírodě!

  Vláda ČR na návrh ministra vnitra schválila od 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od uvedeného data od 14 hodin na dobu 30 dnů.

  Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

  V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

  <p…

 •  

  Žádost o ošetřovné

  Vážení zákonní zástupci, žádost o ošetřovné (u dětí do 10 let věku, pro samoživitelky do 16 let věku dítěte) je připravena k vyzvednutí na sekretariátě naší školy v následujících dnech v čase od 8:00 do 13:00 hodin.

   

  Za PR tým školy: 

  Šárka Soviarová

  +420 725 952 079

  e-mail: sarka.soviarova@zskosmonautu13.cz


 •  

  Mimořádné opatření

  Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020 se až do odvolání uzavírají základní a střední školy z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Naše základní škola se uzavírá včetně družiny ode dne 11. 3. 2020 až do odvolání.

  Rovněž se zakazují s účin­ností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. veškeré hromadné akce s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.

  Tato mimořádná opatření nabývají platnosti dnem jejich vydání.

   

   

  Za PR tým školy: 

  Šárka Soviarová

  +420 725 952 079

  e-mail: sarka.soviarova@zskosmonautu13.cz


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ HLÍNY

  Vážení rodiče předškoláčků, v rámci dne Otevřených dveří na naší škole, který se měl uskutečnit ve středu 18. 3. 2020 spolu s posledním Předškoláčkem na PLANETĚ HLÍNY od 16:00 hodin, se odkládá. Náhradní termín bude upřesněn. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

   

  Za PR tým školy: 

  Šárka Soviarová

  +420 725 952 079

  e-mail: sarka.soviarova@zskosmonautu13.cz


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ S OPONOU

  Ve středu 4. března 2020 se odhrnula opona divadelní planety a pejsek s kočičkou přivítali naše předškoláky na dalším setkání u nás ve škole.

   

  Předškoláčci se stali diváky malého divadelního představení, ve kterém pejsek s kočičkou uvařili svůj pověstný dort a pak si vyrobili své loutky. V knihovně tak začalo pobíhat několik kočiček a pejsků s pestrobarevnými zástěrkami. Byli připraveni stát se hrdiny nových divadelních příběhů. Dohromady uvařili ještě nápaditější dort, než byl ten původní.

  Pomocníky se jim staly nejen paní učitelky, ale také Terezka, Barča a Zuzka z 6. B a Míša z 9. třídy. Za přípravu kulis moc děkujeme žákům 5. B.