Aktuality ze školy

 •  

  Zápis pro děti z Ukrajiny

  Vážení rodiče, termín zápisu na naši základní školu pro cizince z Ukrajiny je dne 6. a 7. 6. 2022 od 8.00 do 16.00 hod. Těšíme se na setkání s Vámi.

  Шановні батьки, термін зарахування в нашу початкову школу для іноземців з України – 06.06.2022 та 07.06.2022 року з 8:00 до 16:00 год.

  З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами.

  Mgr. Pavel Olšovský

  ředitel školy


 •  

  Žáci IV. A prokazovali své znalosti z dopravní výchovy

  Ve středu 4. května navštívili žáci ze třídy IV. A společně s paní učitelkou Klempovou středisko dopravní výchovy v Ostravě – Hrabůvce.

  Nejprve si připomněli pravidla silničního provozu a pak je čekal test. Aby získali průkaz cyklisty, museli získat aspoň 15 bodů. V poslední vyučovací hodině žáci prokazovali dovednost jezdit na kole a dodržovat pravidla v praxi. Průkaz cyklisty získali zatím jen tři chlapci, ale to nevadí, ostatní budou mít šanci v příštím školním roce.

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy


 •  

  Dopravní soutěž Mladý cyklista 2022

  V pátek 29. 4. 2022 se konalo oblastní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista 2022. Za naši školu byli vysláni 4 žáci pátých tříd a 4 žáci sedmých tříd, doprovod jim dělala paní asistentka Sabina Dostálová.

  Čtyřčlenné týmy bojovaly v náročných disciplínách – psali test s dopravní tématikou, jezdili na kole dle pravidel silničního provozu, poskytli první pomoc zraněnému (figurant) a předvedli také jízdu zručnosti.

  Dan, Terka, Patricie a Honza z pátých tříd se umístili na 6. místě. O příčku výš, tedy 5. místo, obsadili naši sedmáci ve složení Dan, David, Míša a Lucka.

  Kromě drobné ceny si ze soutěže kluci a holky odnesli cenné zkušenosti a mnoho zážitků.

  Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k hezkým výsledkům.

  Mgr. Halina Chlebková<…


 •  

  Divadlo a my

  V pondělí dne 25. 4. 2022 jsme se s žáky 6. B vydali na inscenaci Divadla loutek „Plasťáci útočí“, dobrodružnou fantasy pohádku s nenásilným ekologickým apelem, která vyzývá lidstvo k boji s všudypřítomnými plasty.

   

  Samotný příběh je natolik jednoduchý, že by se dal odvyprávět za pár minut. Planetu Zemi ovládl Plastik Všemocný se svou armádou, který lidem i celé živé přírodě vzal vodu.

  Planeta, která kdysi bývala modrá, se pomalu přeměňuje, čisté vody ubývá, svět je na pokraji zániku. Zbývá už jen jediná naděje, zachránit poslední vodní krystal.

  A jak to nakonec dopadlo?

  <span style="color: #565656; font-size:…


 •  

  Oznámení o přijetí na základní školu - aktualizované

  Oznámení o výsledku zápisu k povinné školní docházce pro rok 2022/2023

  Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení § 36, § 46, § 165, odstavce 2, písmene e), v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a novelizací, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, níže uvedeným uchazečům:

  <table style="width: 594px; height:…

 •  

  Ukrajinské děti jsou u nás vítány!

  U nás ve škole si moc dobře uvědomujeme, do jak tíživé životní situace se dostali občané Ukrajiny vlivem aktuálního dění a napětí ve světě. I proto bychom chtěli nabídnout možnost studia ukrajinským dětem všech věkových kategorií v rámci základního vzdělání.

   

  V naší škole se vám dostane nejen přátelského a kolegiálního přístupu a zázemí, ale zejména kvalitního vzdělávání. 

  Více informací naleznete v při­loženém letáčku.

   

  Těšíme se na vás.

   

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy


 •  

  Stále přijímáme nové prvňáčky

  Vážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, do 30. dubna 2022 je u nás stále možnost zapsat své dítě ke studiu do 1. ročníku.

  Nabízíme rodinné a přátelské prostředí, odborný pedagogický tým, podpůrnou pomoc školního psychologa, sociálního pedagoga i speciálního pedagoga, moderní výukové pomůcky a metody, anglický jazyk od 1. třídy a mnoho dalšího.

  Neváhejte a přijďte mezi nás.

   

  Mgr. Halina Chlebková

  zástupce ředitele školy

   


 •  

  Videoprezentace Základní školy Kosmonautů 13, Ostrava - Zábřeh

  Vážení rodiče, žáci a zájemci o studium na naší škole. Připravili jsme pro vás videoprezentaci naší školy, ve které představujeme jak prostory školy, tak způsob výuky i školní život a aktivity u nás nad rámec běžného vyučování.

  Jsme moderní škola rodinného typu. Nabízíme bezpečné a přátelské prostředí. Jsme pro úzkou spolupráci s rodinou. Součástí našeho pracovního týmu je psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog. Vstup do školy je bezbariérový. On-line výuku zvládáme s našimi žáky a rodiči díky vzájemné pomoci a spolupráci.

  Pevně věříme, že jsme tou pravou školou, kde s radostí umístíte své děti a kterým se u nás dostane kvalitní a erudované výuky a výchovy. 

  Děkujeme za spolupráci.

  <iframe title=„YouTube video player“ src="https://­www.youtube…


 •  

  Možnost elektronického zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

  Dobrý den, vážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, přinášíme Vám tímto způsobem možnost, jak elektronicky zapsat své dítě ke studiu do 1. ročníku na naší škole ve školním roce 2022/2023.

  Výhodou elektronického vyplnění přihlášky je:

  1) možnost rezervace konkrétního dnu, času i místnosti (do školy tedy dorazíte ve vámi zvoleném termínu a nebudete muset vůbec čekat)

  2) Vaši přihlášku již budeme mít předvyplněnou určitými údaji a ve škole pak pouze vše zkontrolujeme, doplníme další nezbytnosti a vše bude hotovo – velká úspora času

   

  Jak postupovat? (níže v galerii naleznete i obrázkový návod)

  1. Přejděte prosím ve svém webovém prohlížeči (doporučujeme Google Chrome) na…


 •  

  Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

  V letošním roce bude Zápis dětí do 1. tříd probíhat prezenční formou v pondělí 4. 4. 2022 od 9:00–18:00 a v úterý 5. 4. 2022 od 9:00–17:00 hodin v budově naší školy s možností využití vyplnění elektronické přihlášky přímo z Vašeho domova.

  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

   

  S sebou, prosím, vezměte tyto dokumenty: 

  • občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu,
  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče,
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní…