Aktuality ze školy

 •  

  Pokyny pro vycházející žáky a jejich rodiče

  Žáci, kteří si ještě nevyzvedli přihlášky na SŠ, si je mohou vyzvednout od pondělí 17. 2. 2020 u třídního učitele. Zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce (ten, kdo je podepsán na přihlášce, nezapomene s sebou občanský průkaz) ve dnech: pondělí 2. 3. 2020 7:30 – 16:30 a v úterý 3. 3. 2019 7:30 – 16:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele školy.


 •  

  Recitační soutěž na 1. stupni

  Ve čtvrtek 20. února 2020 proběhl v odpoledních hodinách na 1. stupni naší školy další ročník každoroční recitační soutěže, které se zúčastnilo 19 dětí z druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd.

   

  S malými recitátory jsme strávili krásné odpoledne plné veselých, dlouhých i krátkých básniček. Některé si dokonce děti vymyslely a napsaly úplně samy.

  A jak to celé dopadlo?

  <p style="margin: 0cm 0cm…

 •  

  Řemeslo má zlaté dno

  Dne 23. ledna 2020 se naši deváťáci zúčastnili interaktivní soutěže v odborných dovednostech „Řemeslo má zlaté dno“.

  Soutěžní projekt Kulturního zařízení Ostrava-Jih p.o. Řemeslo má zlaté dno připravil pro žáky devátých tříd základních škol atraktivní a odborně zaměřený program s pestrou škálou interaktivních stanovišť.

  Šestičlenná družstva si v rámci tříhodinové soutěže prošla 18 interaktivních stanovišť, na kterých se prezentovalo konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci vyzkoušeli vlastní předpoklady pro práci v těchto oborech:
  elektrotechnik, provoz a ekonomika dopravy, ochrana osob, aranžér, prodavač, kuchař, číšník, zdravotnický asistent, ošetřovatel,…


 •  

  Předškoláčci na PLANETĚ MODELOVÁNÍ

  Osmou planetou při cestě našich budoucích školáčků byla Planeta modelování. Naši budoucí kosmonauti na ní přistáli ve středu 22. ledna 2020.

   

  V původním plánu bylo modelování ze sněhu, ten však nenapadl, a tak jsme ho nahradili magickým pískem. 

  Po úvodním vzájemném seznámení jsme si udělali z písku všichni bramborovou placku a psali do ní různé tvary, pak proběhlo počítání a srovnávání počtu hromádek. Nakonec přišla řada i na rozvíjení fantazie. Pomocí kelímků a formiček začala vznikat jedna stavba za druhou.

  Děti překvapovaly svými nápady a všichni žasli nad krásným ztvárněním sovy, želvy a pyramidy.<…


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ POČÍTÁNÍ

  Ve středu 8. 1. 2020 proběhl pro naše budoucí žáčky v pořadí již sedmý Předškoláček, tentokrát na Planetě počítání.

   

  Rodiče s dětmi se sešli ve třídě 1. A, kde jim paní učitelky prvních tříd předvedly, jak probíhá výuka matematiky. 

  V ukázkové hodině děti pracovaly na interaktivní tabuli, vyzkoušely si také počítání s kostkami a plnily matematické úkoly v pracovním listě. 

  Všechny děti byly moc…


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ ZPĚVU

  Copak si asi před Vánoci zpívají obyvatelé Planety ZPĚVU? Mají také koledy? Strojí stromeček a sjíždějí z kopců na saních za zvuků rolniček? Zvídavé děti z Předškoláčka to přišly zjistit na dalším setkání u nás ve škole, které proběhlo ve středu 18. 12. 2019.

   

  Muzikanti z šesté a sedmé třídy si připravili pásmo vánočních písniček a koled, které doprovodili na klavír, flétny, a dokonce i netradiční ukulele. Díky kouzelné písničce Little Snowflake se děti naučily také pár anglických slovíček. Ale nezůstalo jen u zpívání. Děti se odvážně chopily dřívek, rolniček nebo činelků a staly se členy velké předvánoční kapely.

  Věříme, že si naše setkání užily stejně jako my a že až na Štědrý den vyjde první hvězda a zvoneček oznámí příchod Ježíška, zazpívají si se svými rodiči pár koled pro radost.

   

  Na příští setkání s…


 •  

  Vánoční turnaj v míčových hrách

  Poslední sportovní klání v kalendářním roce 2019 a zároveň poslední v prvním pololetí se uskutečnil turnaj v přehazované pro žáky 4. – 5. třídy a turnaj ve vybíjené si zahráli žáci 6. – 9. třídy.

   

  V úterý 17. prosince 2019 změřili žáci 4. – 9. třídy své síly v oblíbených míčových hrách ve třech kategoriích s těmito výsledky:

  I. kategorie:    za 4. – 5. třídy zvítězila 5.A, druhé místo obsadila 4.A a třetí skončila 5­.B třída

  II. kategorie:   za 6. – 7. třídy zvítězila 7.B, druhá byla 6.B a třetí pozici obsadila třída 7.A

  III. kategorie:  za 8. – 9. třídy vyhrála 8. B<…


 •  

  Vernisáž - Ostrava očima dětí 2019

  Příznivce dětské malby a kresby srdečně zveme na vernisáž výstavy oceněných prací žáků ostravských základních škol, kteří se zapojili do dalšího ročníku celoměstské žákovské soutěže OSTRAVA OČIMA DĚTÍ, s podtitulním názvem „Ostrava, ocelové město“, který organizujeme za finanční podpory Magistrátu města Ostravy.

   

  Výtvarná soutěž opět přilákala mnoho zajímavých dětských autorů! V letošním ročníku byla zaměřena na Dolní oblast Vítkovic. 

  Žáci ostravských základních škol přihlásili do 20. listopadu 2019 řadu výtvarných a literárních děl, za což jim patří velké díky. 

  Následně ve čtvrtek 12. 12. 2019 v do­poledních hodinách proběhlo oficiální zahájení vernisáže a slavnostní ocenění vítězů…


 •  

  Mikulášská nadílka 2019

  V pátek 6. 12. 2019 se chodbami naší školy neslo řinčení řetězů a další neobvyklé zvuky. To školou opět chodil Mikuláš s čerty a anděly, aby všem dětem nadělil sladkou odměnu.

   

  Žáci devátých tříd se vždycky velmi na tuto akci těší a ani letos nepodcenili náročnou přípravu, aby vypadali co nejvěrohodněji.

  S očekáváním i napětím vstupovali k nejmenším žáčkům 1. a 2. tříd. V dětských očích se zračil strach, ale jejich paní učitelky je bránily a chválily, jak moc byly celý rok hodné! Děti zazpívaly písničku, mnohdy přidaly i básničku. Potom se již nadělovaly sladkosti, protože i Mikuláš uznal, že si to děti opravdu zaslouží.

  Postupem do vyšších tříd na 2. stupni přibývalo uličníků, málo ochotných spolupracovat s Mikulášem. Ale na zkušené čerty…


 •  

  Předškoláček na PLANETĚ POHÁDEK

  Ve středu 4. prosince 2019 proběhlo na naší škole další přistání vesmírné lodi s předškoláčky, kteří se vydali na průzkum pohádkové planety.

   

  Děti tak mohly objevit a prozkoumat třídu vyzdobenou plakáty s obrázky našich nejznámějších pohádek a přenést se tak do pohádkového vesmíru. Sami si pak jako herci zahrály pohádku „O veliké řepě“. Prohlédly si výstavky pěkných pohádkových knížek našich nejznámějších dětských autorů a zahrály si hru „Poznej pohádkovou bytost“, kde podle indicií hádaly, o kterou se jedná. 

  Dále se na interaktivní tabuli podívaly na výběr z oblíbených večerníčků a zazpívaly si píseň Večerníček od K. Černocha, vyrobily si…