Žáci IV. A prokazovali své znalosti z dopravní výchovy