Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – oprava a výměna podlahové krytiny ZŠ 2023