Vstup do budovy školy od 4. 1. 2021 - Hlavní vchod a výuka