Aktuality z družiny

 •  

  Školné do ŠD a MŠ pro šk. rok 2023/2024

  Vážení rodiče, rádi bychom vás touto cestou informovali o výši školného do ŠD a MŠ pro školní rok 2023/2024.

  Školné do školní družiny od 1.9.2023 činí 160 Kč.

  Školné do mateřské školy od 1.9.2023 činí 520 Kč.

   

  Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit.

  Mgr. Pavel Olšovský, MBA

  ředitel školy


 •  

  Sovy a dravci - projektový den ŠD

  Květnový projektový den byl pro naši školní družinu nezapomenutelný a nesl se ve znamení sov a dravých ptáků, kteří nám dokonce létali po naší školní zahradě.

  Cílem květnového projektového dne bylo seznámit naše děti s životem sov a dravých ptáků nejen ve volné přírodě, ale také ve službách sokolníků. Sokolnictví je jedním z nejstarších vztahů mezi člověkem a dravcem, které trvá více než 4000 let a v roce 2010 bylo organizací UNESCO uznáno jako nehmotné kulturní dědictví lidstva.

  Kromě zajímavé prezentace, pracovních listů, poznávání druhů a skládání magického puzzle, které nám dalo opravdu zabrat, se děti zapojily i do výroby vlastních soviček ze samotvrdnoucí hlíny a vyzkoušely si novou výtvarnou techniku muchláž. Ovšem nejvíce…


 •  

  Zápis do školní družiny

  Tento týden probíhá zápis do školní družiny pro stávající děti 1. – 4. tříd na příští školní rok 2023/2024.

  Pokud tedy máte zájem navštěvovat některé z oddělení naší školní družiny v příštím školním roce, nyní je čas projevit zájem dle instrukcí v přiloženém letáčku. 

  Těšíme se na Vás.

  Mgr. Pavel Olšovský, MBA

  ředitel školy


 •  

  Den Země - projektový den ŠD

  „Nedědíme planetu po našich předcích, ale vypůjčujeme si ji od našich dětí.“

  A přesně s nimi jsme v rámci Dne Země v odpolední družině, minulou středu, uklidili okolí školy. Největší poděkování patří našim akčním prvňáčkům a druhákům, kteří se s velkým úsilím zhostili tohoto úkolu a pod dohledem svých vychovatelek Moniky a Radky nasbírali mnoho odpadu. 

  Následujícího dne byl program završen kabaretním vystoupením „Popeláčci“. Děti se aktivně zapojily do programu v rámci všelijakých disciplín. Někteří si zkusili koulení popelnic v souboji kluků s holkami, jiní svou přesnost v hodu na popelnici, ale také se pár dětí nestydělo a pěkně to rozparádily při tanci.<…


 •  

  Jeden za všechny, všichni za jednoho - projektový den ŠD

  V měsíci únoru jsme se v projektovém dni ”Jeden za všechny, všichni za jednoho” zaměřili na to, jaké prostředí si ve škole vytváříme. Jak může každý z nás přispět k tomu, aby nám všem bylo dobře.

  Abychom nejdříve rozklíčovali, jak se každý z nás ve školní družině cítí, diskutovali jsme o svých pocitech, náladách a děti je mohly vyjádřit kresbou nebo malbou emotikonu. Pro posílení vzájemných vztahů v kolektivu jsme společně tvořili pixelové obrázky, stavěli z kartonových cihliček hrady, úkryty a bunkry a hráli hry, které prověřily naši spolupráci. Jako jedno z pravidel třídy jsme si zvolili motto: “Jak chceš, aby se lidé chovali k tobě, tak se chovej ty k nim.”

  Na závěr jsme si společně užili maškarní karneval, kterým nás provedl klaun Pepíno Prcek. Pro děti měl připravený…


 •  

  Příběh rytmu - projektový den ve školní družině

  Školní družinou se rozezněly bubny, symbolicky jsme navštívili Afriku a naučili jsme se co je to rytmus, jak lze s jeho pomocí komunikovat, vyrobili jsme si vlastní perkusní nástroje a to vše díky projektovému dni hrazenému z Operačního programu Jana Amose Komenského.

  Náš běžný rytmus všedních odpoledních událostí ve školní družině rozproudil rytmus hudební. A to ne ledajaký. Takovou bubenickou show naše družina ještě nezažila. Bylo úžasné sledovat, kolik pozitivní energie a dobré nálady se přelévalo z hudebního uskupení Denbaya na naše děti. Ty se směle zapojily do hry na djembe a jiné nástroje. Atmosféra byla nezapomenutelná.

  Abychom si co nejdéle uchovali tyto příjemné chvíle, vyrobili jsme si vlastní perkusní nástroje z malých plastových lahviček a rýže. Zdobili jsme je klasickými motivy a společně si zahráli i zatančili. Inspirací nám byly…


 •  

  Z pohádky do pohádky - projektový den ve školní družině

  Ve školní družině jsme se vydali do světa fantazie a pohádek v rámci dalšího projektového dne, který nesl název “Z pohádky do pohádky”.

  Prvním divadelním zážitkem byla návštěva divadelního souboru s pohádkou “Jak Červená karkulka zachránila vlka”. Veselé, vtipné a zároveň poučné vyprávění o věčně hladovém vlku, kterého Červená karkulka naučila, jak se stravovat zdravě. Děti se do pohádky aktivně zapojovaly a naučily se, že pro naše zdraví je potřeba hodně vitamínů z ovoce a zeleniny.

  V další části projektového dne už jsme si vyzkoušeli, jaké to je být  opravdovým hercem. Pod vedením ostravského herce Petra Pěnkavy si naše starší děti nacvičily a zahrály pověst o praotci Čechovi, jeho bratru Lechovi a osídlení Čech.…


 •  

  Emil Zátopek - olympionik století - Projektový den ŠD

  Ve školním roce 2022/2023 připravujeme pro děti ve školní družině několik projektových dnů ze Šablon IV. Prvním projektovým dnem jsme se připojili ke školní akci, kdy jsme si připomněli 100. výročí narození Emila Zátopka.

  Cílem projektového dne bylo seznámit děti s historií olympijských her, nejen těch antických ale i těch novodobých. Připomenout si některé z působivých zahajovacích ceremoniálů a  výjimečných výkonů mnoha sportovců. Mezi ně se řadí i výkon Emila Zátopka na letních olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952.

  Zhlédli jsme několik krátkých dokumentárních videí, které nás provedly životem i tréninkem Emila Zátopka.  Vyluštili jsme křížovku s tajenkou atletika, seznámili se sporty, které do tohoto sportovního odvětví patří a vypořádali se se sportovní osmisměrkou. Mezi kreativní úkoly…


 •  

  Informace k provozu školní družiny

  Vážení rodiče, v době letních prázdnin je naše školní družina uzavřena.

  Informace k provozu školní družiny v příštím školním roce 2022/2023, obdržíte na začátku září. Rodiče budoucích prvňáčků získají informace spolu s variabilním symbolem pro platbu za zájmové vzdělávání na třídních schůzkách. Pro ostatní děti platí variabilní symbol stejný jako v tomto školním roce. Platba zůstává ve výši 150,– Kč za měsíc a hradí se i v měsíci, kdy žák ŠD nenavštěvuje, není-li oficiálně odhlášen “Odhlašovacím lístkem”.

  Těšíme se na Vás v novém školním roce.

  Za vychovatele ŠD Zuzana Pekařová


 •  

  Den dětí ve školní družině

  Ani naše paní vychovatelky a pan vychovatel nezapomněli na oslavy dne dětí a připravili si pro ty své oblíbenou “Netradiční olympiádu”.

  Na každého účastníka čekalo několik stanovišť, které měly prověřit jejich šikovnost, přesnost při hodu “lasem”, obratnost na chůdách i běhu v ploutvích a sílu dechu při foukání pingpongového míčku po vodní hladině. Cílem bylo užít si co největší zábavu. Závěrečnou a nejlepší odměnou za zdolané překážky byl osvěžující nanuk.

  Zvláštní poděkování patří dětem ze čtvrtého oddělení a panu vychovateli Kubovi, kteří stanoviště připravili a také se postarali o své mladší kamarády, aby vše zvládli a celou olympiádu dokončili.

  Více fotografií naleznete zde:

  <a href="https:/…