Školní projekty

 •  

  Doučování žáků v roce 2023

  Vážení rodiče a žáci, s radostí vám oznamujeme, že na základě rozhodnutí MŠMT (Č. j.: MSMT-34087/2022–1) dochází k pokračování podpory programu doučování, který je na naší škole již od září 2021 realizován za finanční podpory tzv. „Národního plánu obnovy“.

  Doučování bude i nadále probíhat v již stanovených skupinkách a bude financováno na základě projektu "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“, viz. letáček projektu.

  Kritéria pro doučování (zejména způsobilost žáka pro zapojení se do doučování) jsou stanoveny metodickým pokynem MŠMT a nezměnily se, v každém případě je naleznete rovněž v příloze tohoto článku.

  Doučování bude po dobrých zkušenostech i nadále probíhat v prvním až pátém ročníku a to v předmětech český jazyk a matematika, kde s odstupem času pozorujeme výrazné zlepšení v osvojených vědomostech a…


 •  

  Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

  Naše škola je ve šk. roce 2022/2023 zapojena do výše uvedeného programu.

  V rámci tohoto programu žáci 5.A absolvují předmět „Svět kolem nás“, žáci 6.A a 6.B „Výchova ke zdraví“, žáci 7.A a 7.B „Základy práce s počítačem“ a žáci 8.A a 8.B „Základy práce s počítačem“ částečně v anglickém jazyce.

  Mgr. Pavel Olšovský, MBA

  ředitel školy