Projekty školy

EU peníze školám Projekt RAMPS VIP III. Interaktivní výukou ke splnění ŠVP Adopce na dálku Ostrava očima dětí Žákovská laťka Školní projekty SMART Vzorová škola Pedagog a tablety ve výuce Vstupme do života jazykově vybaveni Čtu, rozumím, komunikuji - projekt OP VK (Výzva č. 56) Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
 
 •  

  Projekt ŠABLONY IV

  Cílem projektu, který probíhá v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschop­nosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

  Obsahem projektu, který probíhá v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2024, jsou následující aktivity:

  • Personální podpora školního psychologa v základní škole.
  • Personální podpora sociálního pedagoga v základní škole.
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině.

 •  

  Projekt PODPORA III probíhá v období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021

  Cílem projektu je poskytnout škole personální podporu – školního speciálního pedagoga a psychologa, rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Projekt vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podporuje individuální přístup k dětem.

  Obsahem projektu jsou následující aktivity:

  -         Personální podpora školního speciálního pedagoga v mateřské
  a základní škole.

  -         Personální podpora školního psychologa v základní škole.

  -         Projektové dny v mateřské škole pro podporu polytechnického vzdělávání.

  -         Projektové dny v základní škole pro rozvoj matematické gramotnosti.

  -         Projektový den mimo školu.


 •  

  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III


   

  Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“,

  <span style="font-size:…


 •  

  Projekt Šablony II - MRR  Obsahem
  projektu budou v období od 1. 9. 2018 – do 31. 8. 2020 následující aktivity:

  • Personální podpora školního speciálního pedagoga v mateřské škole, základní škole a školní družině.

  • Personální podpora školního psychologa v základní škole.

  • Projektové dny mimo školu v mateřské škole a školní družině.

  • Projektové dny ve škole a školní družině.

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků školní družiny.