Projektový den „Veselá věda - Barvy“ ve školní družině