POVINNOSTI ŽÁKŮ PŘI NÁVRATU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020