Spolek rodičů

Akce pořádané Spolkem rodičů Činnost Spolku rodičů Sponzoři Základní informace
 
 •  

  Výbor Spolku rodičů pro školní rok 2019/2020

  Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13
  ZŠ Kosmonautů 2218/13, Ostrava – Zábřeh 700 30

  Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a jeho činnost se řídí ustanovením tohoto zákona. Spolek je samostatnou, nezávislou, dobrovolnou zájmovou organizací, která sdružuje především rodiče žáků školy Kosmonautů 13, bývalé žáky, personál školy a je otevřena i pro další zájemce o členství ve spolku.

  Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13 zahájil svou činnost počátkem roku 2003 jako Sdružení rodičů při ZŠ Kosmonautů 13. V…