Opatření obecné povahy MŠMT - přijímací zkoušky na SŠ