Informace pro rodiče

 •  

  Pokyny pro platbu za stravné

   


   

  Měsíční platba stravné + školné od 1. 9. 2017


  Od září 2017 dochází ke změně výše platby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání. 

   

  <span style=…


 •  

  Vnitřní režim MŠ

   


   

  Režim dne jsou učitelky povinné pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

   

  a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 08:00hod.) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

  b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním…