Informace pro rodiče

 •  

  Provoz školní družiny v době vánočních prázdnin

  Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin od 23.12.2021 do 2.1.2022 bude provoz školní družiny přerušen.

  Přejeme všem žákům, rodičům a přátelům naší školy příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2022.

   

  Kuba, Monika, Radka a Zuzka

  Vychovatelé ŠD


 •  

  Pokyny pro platbu za stravné

   


   

  Měsíční platba stravné + školné od 1. 9. 2019

   

  Od září 2019 dochází ke změně výše platby za úplatu za předškolní vzdělávání

   

  • Platbu za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 440,– Kč zasílejte na účet školy 19–9916080267/0100 pod specifickým symbolem, který jste obdrželi při nástupu do MŠ (77…)

   

  • Platbu za stravné v plné…


 •  

  Vnitřní režim MŠ

   


  Vnitřní řád MŠ

  Režim dne jsou učitelky povinny pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.

  V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

  • Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 08.00hod.) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni své dítě přivést nejpozději do 8.00 hod. do třídy.

  Při vstupu…