Aktuality ze školy

 •  

  Korálkování v tvůrčí dílně

  Ve čtvrtek 6. prosince proběhne od 13:30 – 16:30 hodin korálkování. Zveme všechny děti i rodiče do naší tvůrčí dílny na výrobu šperků a vánočních hvězdiček z korálků.

    

  Doba výroby jednoho předmětu je přibližně půl hodiny.

  Každý účastník si vyrobí podle svého vkusu náušnice, hvězdičku nebo náhrdelník.

  Cena tvůrčí dílny:   10,– – 30,– Kč   náušnice

                                    10,– –20,– Kč   náramek

  <span style=…


 •  

  Inovace školního rozhlasu

  Po opravě a modernizaci vstupního vestibulu školy proběhla na přelomu října a listopadu 2018 inovace školního rozhlasu v celém školním objektu. Ve všech učebnách a kabinetech byly nainstalovány nové moderní reproduktory.

  Oprava je dokončena a my se opět můžeme těšit na pravidelná páteční žákovská vysílání.

  Nezapomeňme však, že školní rozhlas slouží zejména jako prvotní varovací prostředek. Jeho prostřednictvím bývá vyhlášen cvičný požární poplach, který prověřuje akceschopnost žáků i pracovníků školy a připravenost na řešení…


 •  

  Pozvánka na jarmark s tvůrčími dílnami

  Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v 15:00 – 17:00 hodin zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na tradiční vánoční jarmark tentokrát obohacený o tvůrčí dílny.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Můžete si zakoupit výrobky dětí a v dílničkách si společně s dětmi vyrobit drobné vánoční dárečky, přáníčka a udrátovat drobné předměty.

  Přijďte podpořit své děti a načerpat předvánoční atmosféru. Adventní čas je tady!

   

  Za organizátory akce Mgr. Šárka Šostá


 •  

  Návštěva Světa techniky

  Svět techniky v oblasti Dolních Vítkovic nabízí pro základní a střední školy různé druhy vzdělávacích programů. Využili jsme jejich nabídku a zvolili si výukový program Robotika.

  V teoretické části se žáci našeho 8. ročníku seznámili s pojmem robot. Nejen školákům je známo, že autorem tohoto slova je Josef Čapek a proslavil ho jeho bratr Karel. 

  Žáci se seznámili také s přístroji – roboty, které běžně denně používají. Zhlédli několik krátkých…


 •  

  Nové knihy školní knihovny

  Čtenářství má v naší škole zelenou. Školní knihovna se opět rozrostla o nové knihy plné dobrodružných, tajuplných a humorných příběhů a zkrátka nepřijdou ani zvídavé děti, které v knihách hledají informace, zábavu a ponaučení.

  V rámci dotace Statutárního města Ostrava na realizaci našeho projektu „Podpora volnočasových činností“ jsme do školní knihovny zakoupili řadu knižních titulů pro čtenáře všech věkových kategorií.  Žáci si je mohou i se stávajícím knižním fondem vypůjčit vždy v úterý o velké přestávce a po osobní domluvě s paní učitelkou Trojkovou také v náhradním termínu.

   

  <span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size:…


 •  

  Předškoláčci zkoumali přírodu i člověka

  V pátek 2. 11. 2018 naši školu navštívili předškoláčci z MŠ na ulici Patrice Lumumby 14.

  Žákyně z devátého ročníku, pod vedením paní učitelky Blažejové, si pro ně připravily ukázkovou hodinu, v níž děti poznávaly různé přírodniny, pozorovaly mikroskopem velmi drobné organismy a zkoumaly opěrnou a orgánovou soustavu člověka.

  Předškoláčci si na modelu sami vyzkoušeli, kde se jednotlivé vnitřní orgány v lidském těle nacházejí a seznámili se s jejich funkcemi.

   

  Všem se hodina s přírodovědnou tématikou moc líbila.

   

   

  Zpracovala Mgr. Karla Blažejová


 •  

  Výsledky sběrové akce - PODZIM 2018

  Od 15. do 24. října 2018 proběhla podzimní sběrová soutěž, do které se zapojilo 198 žáků naší školy.

  Nasbírali celkem 12 285 kg papíru, z toho 1 155 kg přispěli učitelé a zaměstnanci školy.

     
     

  Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům, učitelům i zaměstnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci.

   

  Výsledky:

   1. stupeň  8 103 kg          
   2.…

 •  

  Oslava 100 let naší země

  Páteční den ve škole před státním svátkem 28. října začal pro všechny děti velmi netradičně. Paní asistentka Zuzana Pekařová, oblečena podle módy před sto lety, je vítala chlebem a solí. Ve třídách se ten den žáci neučili matematiku ani anglický jazyk, ale dozvídali se mnoho informací o historii naší země.

  Poslouchali Smetanovu hudbu opěvující krásy naší vlasti, společně si zazpívali Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku, synku, s úctou vyslechli státní hymnu. Ti menší si četli příběhy dětí ze začátku 20. století, malovali státní vlajku, mapku naší republiky, navrhovali poštovní známky, vytvářeli papírové koláže.

  <span style="line-height: 107%; font-family: ‚Calibri‘,sans…


 •  

  Broučkiáda

  22. října 2018 proběhla na naší škole tradiční akce „Broučkiáda“. V 18 hodin se děti se svými rodiči sešli v zahradě za budovou školy. Vybaveni kostýmy a lampiony jsme si nejdřív popovídali u druzích a užitečnosti hmyzu. Za doprovodu písniček jsme se rozcvičili a proběhli.

  Postupně se stmívalo, a tak jsme se vydali vycházkovým krokem k lesu. Za úplné tmy jsme došli na palouček poblíž místním známé Koliby a v kruhu toto setkání ukončili společným zpěvem písně…


 •  

  Vodící pes ve škole

  Dne 12. října 2018 proběhla na naší škole ve třídách prvního stupně beseda s panem Ladislavem Holbou, pánem, který kvůli svému handicapu má k dispozici vodícího psa, labradora jménem Ami. Mohl nám tak předvést a přiblížit, jak probíhá jeho běžný den.

  Děti se také dozvěděly o výcviku, vybavení a zacházení s těmito pomocníky. Mohly si vyzkoušet, jak komunikovat a pomoct slepému nebo hluchoslepému člověku s příslušnou holí. Pan Holba trpělivě odpovídal na otázky dětí.

  Přednáška byla zajímavá a přínosná.

   

  Za organizátory akce Mgr. Dagmar Šedlbauerová