Aktuality ze školy

 •  

  RAP JE ART

  Přednášky o rapu, jeho vývoji a reálném vlivu na dospívající mládež se v úterý 16. 4. 2019 zúčastnili žáci 7. – 9. tříd naší školy.

   

  Rap a populární kultura ovlivňuje to, jak se mladí lidé oblékají, jak se vyjadřují a jak přemýšlí. <span style="line-height: 107%;…


 •  

  Zayferus – krása dravců

  V úterý dne 16. 4. navštívila naši školu společnost Zayferus, která přivezla spoustu ptačích „nej“ z říše dravců a sov. Od jedné z nejmenších soviček – výrečka malého až po největšího dravce – orla kamčatského. Skutečně se bylo na co dívat!

   

  Naše školní zahrada nebyla na množství ptáků a kvalitu programu ideální svou velikostí a tak se akce konala na starém stadionu vedle Vodního areálu u náměstí SNP. Zúčastnili se jí žáci prvních až šestých ročníků a také děti z naší mateřské školy.

   

  Pro lepší organizaci byly utvořeny dvě skupiny. V první byli představeni orli a sovy, ve druhé skupině ptáci sokolovití. Po krátkém a poučném výkladu začaly lety. Nejednalo se pouze o klasické ukázky letu z ruky na ruku, ale o skutečný lov…


 •  

  Souboj čtenářů 2019

  Již po sedmé jsme se přihlásili do celostátní soutěže ve znalosti obsahu knih „Souboj čtenářů“, kterou realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

   

  Soutěž je určena žákům 6. tříd a primám nižších gymnázií. Letos naše barvy hájili žáci třídy
  6. A, ke kterým se přidaly také čtyři dívky z 6. B.

  V rámci třídního kolektivu měli žáci za úkol přečíst alespoň jednu z pětice knižních titulů a pak v rámci své čtenářské skupiny odpovědět co nejsprávněji na všetečné otázky. V únoru začali číst, vedli si své čtenářské deníky, diskutovali o ději a postavách knih. 

  <span style=…


 •  

  Výsledky sběrové akce - JARO 2019

  Od 8. do 12. dubna 2019 proběhla jarní sběrová soutěž, do které se zapojilo 175 žáků naší školy.

  Nasbírali celkem 10 161 kg papíru, z toho 737 kg přispěli učitelé a zaměstnanci školy.

   

  Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům, peda­gogickým pracovníkům i za­městnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci.

   

  Výsledky:

  1. stupeň

  6 910 kg          

  2. stupeň

     3 251 kg        

 •  

  Tvůrčí dílny

  Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se třída 1.B zúčastnila tvůrčích dílniček v Salesiánském domě dětí a mládeže v Ostravě-Zábřehu v rámci akce „Velikonoční řemesla pro školy“.

   

  Každý žák si postupně prošel čtyřmi stanovišti, na každém si vytvořil výrobek s velikonoční tématikou. Děti si domů odnesly závěs z tulipánů, mechové srdce, košíček a kapsář. 

  <span style="line-height: 107%;…


 •  

  Plavu, plaveš, plaveme ...

  Tak jako každý rok, tak i letos, žáčci našich 2. a 3. tříd navštěvují Plaveckou školu na ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.

   

  Každý pátek jezdíme společně plavat a pod vedením zkušených lektorů sbíráme šupinky dovedností plaveckého umění. První už máme za sebou. Splýváme, dýcháme do vody a řídíme se heslem: „Vodu tu má každý rád, voda je náš kamarád!“

  Pojďte nahlédnout, jak už nám to ve vodě jde.

   

   

  Zpracovala Mgr. Veronika Náhlovská, tř. učitelka 2. B


 •  

  Modrý den

  Také naše škola se 2. dubna připojila ke Světovému dni porozumění autismu. Především jde v tomto dni o zdůraznění, že je potřeba zkvalitňovat životy lidí s tímto postižením.

   

  Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života člověka a navenek se projevuje jeho nestandardním chováním. Vývoj je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi, vnímání a představivosti.

  Projevy jsou velmi různorodé,…


 •  

  Aprílový den naruby s páťáky

  Dne 1. 4. 2019 se uskutečnil v naší škole již každoroční den naruby, který bývá spojen se dnem 1. dubna, tedy aprílem.

   

  Žáci 5. tříd si zkusili, jaké to je učit žáky z 9. třídy. 

  Připravili křížovku s tajenkou (vlastenec) z vlastivědy a poté následovaly otázky z oblasti přírodovědy – tropy, vesmír apod. Druhá paní učitelka měla připravenou doplňovačku z českého jazyka na y/i, a pak následovala matematika, kdy jsme se dozvěděli…


 •  

  Aprílový den naruby v jedničce

  V pondělí 1. dubna si několik žáků z 9. třídy vyzkoušelo, jestli zvládnou odučit hodinu v první třídě.

   

  Pečlivě se na vyučování nachystali a svou přípravu předem konzultovali. Kladný výsledek jejich snažení dokládají názory dětí z 1. A.

  Viktora, Lili a Elišku nejvíce zaujal fotbal s písmenky. …


 •  

  Noc s Andersenem

  Jít dobrovolně v pátek v pět odpoledne do školy? Žáci 2. A, 4. a 9. třídy naší školy se do ní vrátili rádi. Čekala je totiž Noc s Andersenem, čas spojený se čtením, povídáním a kouzlem nočního spaní ve škole.

   

  Z pátku 29. března na sobotu 30. března 2019 se naše škola zapojila do celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství, jejíž 19. ročník byl věnován 70. výroční nakladatelství Albatros. 

  <span style="color: #000000…